Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

OESO-DAC

Comité ontwikkelingssamenwerking (DAC)

Definitie:

Het "Development Assistance Committee (DAC)"  is het belangrijkste overlegorgaan waarbinnen de bilaterale donorgemeenschap streeft naar:

  • coördinatie van de ontwikkelingssamenwerking;

  • verhoging van de doeltreffendheid van de inspanningen ten gunste van een duurzame ontwikkeling.

Opdracht:

In het Ontwikkelingssamenwerkingscomité (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) overlegt de bilaterale donorgemeenschappen over kwaliteit en kwantiteit van de ontwikkelingssamenwerking.

Rol van IEFA:

Een medewerker van de bilaterale entiteit van de administratie IEFA volgde de voorbije jaren binnen de DAC onder andere de activiteiten betreffende:

  • de ontbinding van de hulp;

  • de statistische aanrekening van de schuldverlichting;

  • de te gebruiken discontovoet voor het berekenen van het giftelement;

  • de doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking.*

* deze activiteiten hebben geleid tot de zogenaamde “verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp”.

De deelname aan de activiteiten binnen het DAC verloopt in samenwerking en coördinatie met ambtenaren van het Directoraat Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) van de FOD Buitenlandse Zaken.