Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

OESO Exportkrediet

Werkgroep exportkredieten (ECG)

Opdracht:

De werkgroep speelt een cruciale rol in de coördinatie van het exportbeleid tussen de OESO-landen.

De ECG is verantwoordelijk voor de uitwerking en opvolging van het zogenaamde OESO-Arrangement betreffende de richtlijnen voor exportkredieten die van overheidssteun genieten.

Doelstellingen:

De werkgroep moet voorkomen dat exportondersteuning tot concurrentievervalsing leidt.

Rol van IEFA:

Een medewerker van de bilaterale entiteit van de administratie IEFA volgt de activiteiten van de ECG op de voet in coördinatie met vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Economie en de Nationale Delcredere Dienst.