Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

EFC/EWG

Een belangrijk deel van het voorbereidende werk voor de Europese besluitvorming in economische en financiële aangelegenheden wordt verricht door het Economische en Financieel Comité(EFC). Dit comité is samengesteld uit hoge vertegenwoordigers van de nationale administraties en de centrale banken, de ECB en de Commissie. Het comité vergadert ook en een samenstelling voor de eurozone: de Euro Working Group (EWG).

Het werk van het EFC/EWG wordt voorbereid door een aantal technische subcomités: de plaatsvervangers van het EFC, het subcomité voor soevereine schuldmarkten, het subcomité voor de euromunten, het subcomité voor het IMF en aanverwante onderwerpen, het subcomité voor statistiek en ad hoc werkgroepen en task forces rond financiële stabiliteit en financiële diensten.

IEFA neemt deel aan een aantal sub-comités van het EFC: de plaatsvervangers van het EFC, het sub-comité voor het IMF en aanverwanten onderwerpen, ad hoc werkgroepen en taks forces rond financiële stabiliteit en financiële diensten.

IEFA assisteert de persoon die de Minister van Financiën vertegenwoordigt in het EFC/EWG. IEFA levert bijdragen voor de voorbereiding van de discussies op ministerieel niveau.