Europese Investeringsbank (EIB)

Europese Investeringsbank (EIB)

De EIB, waarvan het kapitaal 242,39 miljard euro bedraagt, heeft zowel Europese mandaten als mandaten buiten de Europese Unie. De Belgische deelneming bedraagt 4,48%.

De verbintenissen voor 2013 bedragen 64 miljard euro, met een Belgisch aandeel van 1,475 miljard euro.

De Europese mandaten zijn:

  • het bevorderen van de Europese integratie via investeringen in de Europese regio’s waar het inkomen per hoofd lager is dan het Europese gemiddelde;

  • het bijdragen aan de oprichting van trans-Europese netwerken en de kennismaatschappij;

  • het bevorderen van KMO’s, onderzoek, ontwikkeling en innovatie en investeringen in het menselijk kapitaal.

De externe mandaten zijn:

  • het financieren van projecten in de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACP) en in Centraal en Oost-Europa;

  • het financieren van projecten van wederzijds belang voor de Europese Unie en de partnerlanden in het Middellandse-Zeebekken, in Latijns-Amerika en in Azië;

  • het voorbereiden van de toetreding van nieuwe lidstaten.

Website: www.eib.org

Europees Investeringsfonds (EIF)

Het EIF, waarvan het kapitaal 4,5 miljard euro bedraagt, werd in 1994 opgericht om de KMO's te helpen. De grootste aandeelhouder is de Europese Investeringsbank (EIB) waarmee het samen de EIB-groep vormt.

Het EIF zorgt voor risicokapitaal voor de KMO's, vooral voor starters en technologiebedrijven. Het geeft ook garanties op leningen van financiële instellingen (zoals banken) aan KMO's.

Het EIF is geen kredietinstelling en verstrekt dus zelf geen leningen of subsidies aan bedrijven, en investeert er ook niet rechtstreeks in. In plaats daarvan werkt het met andere banken en financiële tussenpersonen. Het maakt gebruik van eigen middelen of van middelen die het van de EIB of de EU krijgt. Volgens de statuten is het Fonds actief in de lidstaten van de EU en in de kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten.

Website: www.eif.org
 

Rol van de administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (IEFA)

De IEFA-administratie is het officiële communicatiekanaal tussen de EIB en de Belgische autoriteiten. Zij helpt de beheerder die België vertegenwoordigt bij het verzekeren van de opvolging van het beleid en de strategieën van de Bank, bereidt de dossiers voor die de minister van Financiën aan de Raad van Gouverneurs voorlegt, neemt actief deel aan de voorbereiding van de jaarvergaderingen van de Gouverneurs en van vergaderingen over onderwerpen, zoals initiatieven ter ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen de begroting van de EU en de middelen van de Bank. De IEFA administratie neemt ook deel aan de vergaderingen van gespecialiseerde comités die door de Bank en haar lidstaten opgericht werden, neemt deel aan alle vergaderingen die betrekking hebben op de Bank en die vragen behandelen die een impact zouden kunnen hebben op de activiteiten van de instelling (beleid inzake nabuurschap van de Europese Unie en de externe mandatan van de Bank).

Voor het EIF werd de Administrateur van IEFA in 2013 aangeduid als lid van de raad van bestuur van het EIF.