G4

De G4 is een informeel samenwerkingsverband tussen de Ministeries van Financiën en de Centrale Banken van België, Nederland, Zweden en Zwitserland rond internationale economische, financiële en monetaire thema’s.

Rol van de administratie Internationale en Europese financiële aangelegenheden

De Administratie IEFA vertegenwoordigt België op het niveau van de vergaderingen en staat de Minister van Financiën bij bij de voorbereiding van de Ministeriële vergaderingen van de G4.