Internationaal Monetair Fonds (IMF)

België en het IMF

België was één van de stichtende leden van het IMF. Het Belgische aandeel in het kapitaal van het IMF bedraagt momenteel 4.605 miljoen speciale trekkingsrechten (de rekeneenheid van het IMF), d.w.z. 1,80% van het totaal. België neemt hiermee de 12de plaats in onder de 188 leden van het IMF. Dit aandeel geeft België recht op ongeveer 1,80% van de stemmen in de Board of Governors (Raad van Gouverneurs).

Een herziening, die momenteel loopt, zal de Belgische deelname op 6.410,7 miljoen bijzondere trekkingsrechten brengen, hetgeen 1,35 % van het kapitaal of 1,30 % van de stemrechten vertegenwoordigt.

België wordt in de Raad van Gouverneurs vertegenwoordigd door de Gouverneur van de Nationale Bank. Om de twee jaar vertegenwoordigt de Belgische Minister van Financiën de Belgisch / Nederlandse kiesgroep in het International Monetary and Financial Committee (IMFC).

België maakt deel uit van een kiesgroep, samen met Nederland, Luxemburg, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israel, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië en Ukraïne. België en Nederland duiden om beurten de Beheerder aan voor deze kiesgroep.

 

De rol van de administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden

De administratie IEFA staat de Minister bij bij het beheer van de betrekkingen tussen België en het IMF en bij het vervullen van zijn rol als lid van het IMFC. De administratie IEFA maakt analyses van de internationale financiële en economische ontwikkelingen, formuleert adviezen in verband met in het IMF behandelde thema's, bereidt standpunten voor en neemt deel aan nationale en internationale vergaderingen.

 

INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF)

Het Internationaal Monetair Fonds is een internationale financiële instelling en telt momenteel 188 leden.

Doelstellingen IMF

Het IMF werd in 1944 opgericht met als doel een evenwichtige groei en hoge tewerkstelling te stimuleren en landen die tijdelijke betalingsbalansproblemen hebben financieel bij te staan.

Binnen dit kader zorgt het IMF voor:

  • de bevordering van de internationale monetaire samenwerking;

  • de wisselkoersstabiliteit;

  • ordelijke wisselkoers-mechanismen.

Het IMF streeft haar doelstellingen na via toezicht en het geven van beleidsadvies, financiële steun en technische bijstand.

Bestuur IMF

Het IMF wordt bestuurd door:

  • de Board of Governors (Raad van Gouverneurs);

  • het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC);

  • de Executive Board (Raad van Bestuur).

De Board of Governors neemt alle belangrijke beslissingen inzake het algemene beleid. Elk lid van het IMF heeft een vertegenwoordiger in deze Raad.

Het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC) is het politieke beleidsorgaan dat het beleid van het Fonds uitstippelt Het Comité telt 24 leden die 1 of meerdere lidstaten van het IMF vertegenwoordigen.

De Executive Board is het dagelijks bestuur van het IMF. Het comité telt zoals het IMFC 24 leden die 1 of meerdere lidstaten vertegenwoordigen.

Meer informatie vindt u op www.imf.org