Raad voor Economische en Financiële Aangelegenheden (Ecofin)

De Raad Ecofin behandelt onderwerpen zoals: coördinatie van het economische beleid, economisch toezicht, monitoring van het begrotingsbeleid en de openbare financiën van de lidstaten, de euro, financiële markten, economische betrekkingen met derde landen. De Raad vergadert maandelijks. Het voorzitterschap roteert zesmaandelijks.