Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Consultatieve Groepen

Consultatieve groepen spelen een belangrijke rol bij de evaluatie van het in de betrokken landen gevoerde macro-economische beleid en het beleid en de resultaten op het vlak van de armoedebestrijding.

Binnen de consultatieve groepen vindt overleg plaats tussen het betrokken land en de internationale donorgemeenschap.

De consultatie groepen spelen een belangrijke rol bij de donorcoördinatie.

Rol van de administratie Internationale, Europese en Financiële Aangelegenheden

De dienst bilaterale samenwerking van de administratie IEFA coördineert de Belgische betrokkenheid bij de consultatieve groep en neemt, indien nodig,  zelf ook deel indien dat gepast is.

Consultatieve groepen

De Wereldbank of een regionale ontwikkelingsbank organiseren een consultatieve groep met het oog op de evaluatie van het  beleid dan in een ontwikkelingsland gevoerd wordt. Een Consultatieve groep evalueert ook de coordinatie tussen ontwikkelingspartners.