Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Regionale ontwikkelingsbanken

Oprichting en doelstellingen

In tegenstelling met de Europese financiële instellingen werden de regionale ontwikkelingsbanken in Afrika, Azië en Amerika door de betrokken landen van de regio opgericht ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van hun lidstaten.

Zij hebben vervolgens hun kapitaal opengesteld voor industrielanden die niet tot de regio behoren. Tijdens de jaren ’90 werd hun opdracht uitgebreid tot de bevordering van de privé-sector, armoedebestrijding en milieuaangelegenheden.

Zij beschikken over een concessioneel luik dat aan zachte voorwaarden financiering verstrekt  aan landen voor wie de gewone middelen uit kapitaal te duur zijn.

Deze instellingen worden geleid door een Raad van Gouverneurs, een Voorzitter verkozen voor 5 jaar en een Raad van Beheer.

Rol van IEFA

De administratie IEFA is het officiële communicatiekanaal tussen de regionale ontwikkelingsbanken en de Belgische autoriteiten.
Zij:

  • verzekert de opvolging van het beleid en de strategieën van de instelling en geeft over die onderwerpen instructies aan de beheerder die haar vertegenwoordigt;

  • bereidt voor de Minister van Financiën de dossiers voor die aan de Gouverneurs voorgelegd worden;

  • neemt actief deel aan de jaarvergaderingen van de Gouverneurs, aan de vergaderingen over de wedersamenstelling van de middelen en aan vergaderingen over specifieke onderwerpen zoals de initiatieven inzake schuldverlichting;

  • neemt deel aan alle vergaderingen die de instelling aanbelangen en waarop regionale onderwerpen worden behandeld die een impact zouden kunnen hebben op de activiteiten van de instelling.

Kapitaal

- Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB): 23,95 miljard SDR(*)
  Belgisch aandeel = 0,641%

  Concessioneel luik: 
  Afrikaanse Ontwikkelingsfonds (AfDF): 15 miljard SDR.
  Belgisch aandeel = 1,55%

- Europe Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD): 30 miljard EUR.
  Belgisch aandeel = 2,28%

- Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) : 54,2 miljard USD.
  Belgisch aandeel = 0,34%

  Concessioneel luik:
  Aziatische Ontwikkelingsfonds (ADF): 26,16 miljard USD.
  Belgisch aandeel = 0,75%

- Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB): 101 miljard USD.
  Belgisch aandeel = 0,329%

  Concessioneel luik:
  Fonds voor Speciale verrichtingen (FSO): 9,8 miljard USD.
  Belgisch aandeel = 0,463%

  Filiaal privé-sector:
  Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij (IIC): 700 miljoen USD.
  Belgisch aandeel: 0,24%

(*) Het Speciale Trekkingsrecht (STR) is de rekeneenheid die dient als referentie voor de transacties van het IMF en andere internationale financiële instellingen.