Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

RvEOB

Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB)

Op 31 december 2013 beschikte de CEB over een geplaatst kapitaal van 5.472 miljoen euro (verdeeld over 41 lidstaten). De Belgische deelname bedroeg 3,003%.

De CEB is een belangrijk werkmiddel van het Europese solidariteitsbeleid. Om haar 41 lidstaten te helpen bij het bereiken van een duurzame en billijke groei, participeert zij in de financiering van sociale projecten, beantwoordt zij aan noodsituaties en tracht zo de levensomstandigheden van de minder ontwikkelde bevolkingsgroepen te verbeteren.

De CEB verstrekt leningen aan haar 41 lidstaten teneinde projecten te financieren die voldoen aan een bepaald aantal sectorale, geografische, sociale en financiële criteria die werden bepaald in de Statuten van de Bank en haar beleid voor leningen en financieringen van projecten.

België is één van de acht stichtende lidstaten van de Bank (1956).

Website: www.coebank.org (externe link)

Rol van de IEFA-administratie

België wordt in de CEB vertegenwoordigd door de heer Dirk VAN EECKHOUT, buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigde, permanente vertegenwoordiger van België bij de Raad van Europa, Straatsburg (directieraad), en door de Administrateur van IEFA (raad van bestuur)