Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wereldbankgroep

Samenstelling

De Wereldbankgroep bestaat uit vijf, nauw met elkaar verbonden instellingen die allen gezamenlijk eigendom zijn van lidstaten die de uiteindelijke beslissingsmacht hebben.

De term “Wereldbank” verwijst specifiek naar twee van de vijf instellingen: IBRD en IDA. De drie andere instellingen zijn:

 • de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC);
 • het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties (MIGA);
 • en het Internationaal Centrum voor de Schikking van Investeringsgeschillen (ICSID).

Elke instelling speelt een specifieke rol bij de opdracht om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden.

Opdracht

Opbouw en rehabilitatie van infrastructuur blijven belangrijke concentratiepunten in het werk van de Wereldbank. De focus van de Wereldbank is nu echter uitgebreid tot vele andere sectoren, zoals opvoeding en gezondheid, water en sanitaire voorzieningen, energie en mijnbouw, landbouw, telecommunicatie, financiën, enz.

Bestuur

De Wereldbank is vergelijkbaar met een cooperatieve vereniging waarvan 188 lidstaten aandeelhouders zijn.

De lidstaten worden vertegenwoordigd in een Raad van Gouverneurs die instaat voor het uiteindelijke beleid bij de Wereldbank.

In het algemeen zijn de Gouverneurs de ministers van Financiën of van Ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten. Ze komen één keer per jaar bijeen op de Jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs van de Wereldbankgroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Aangezien de Gouverneurs slechts één keer per jaar kunnen bijeenkomen, delegeren zij specifieke verantwoordelijkheden aan 25 bestuurders die de raad van bestuur vormen.

Het Ontwikkelingscomité of "Development Committee"  (DC)

Het DC is een gezamenlijk ministerieel forum van de Wereldbankgroep en het IMF voor de opbouw van intergouvernementele consensus over ontwikkelingskwesties.

Het DC werd opgericht in 1974 en bestaat uit 25 leden, meestal ministers van Financiën of van Ontwikkelingssamenwerking.

Het DC komt tweemaal per jaar bijeen, in de lente en in de herfst, tijdens de gezamenlijke jaarvergaderingen van de Wereldbank en het IMF. Na elke bijeenkomst publiceert het DC een communiqué.

De Wereldbank en België

België is een van de stichtende leden van de IBRD. België is ook lid van IDA (1964), IFC (1956), MIGA (1992) en ICSID (1970).

In de raad van bestuur vormt België een zogenaamde kiesgroep met negen andere landen: Oostenrijk, Wit-Rusland, Tsjechische Republiek, Hongarije, Kosovo, Luxemburg, Slovaakse Republiek, Slovenië en Turkije. Deze kiesgroep is met 5,17% van de stemrechten de vierde grootste, na de USA, Japan en China.

Met 1,68% van de aandelen in de IBRD heeft België recht op 1,61% van de stemmen.

In IDA vormt België een kiesgroep met dezelfde leden, maar deze heeft slechts 4,63% van de stemrechten, wat overeenstemt met de zevende plaats.

In IFC heeft België 1,94% van de stemrechten en is het aandeel van onze kiesgroep 4,87%, wat overeenstemt met de vierde plaats, na de USA, Japan en Duitsland.

De rol van de administratie van Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (IEFA)

IEFA is het officiële communicatiekanaal tussen de Wereldbank en de Belgische overheid. IEFA

 • ondersteunt de bestuurder voor België in de Wereldbank bij het opvolgen van het beleid en de strategieën van de Bank

 • bereidt in naam van de minister van Financiën alle dossiers voor die aan hem worden voorgelegd in zijn hoedanigheid van Gouverneur bij de Wereldbankgroep;

 • bereidt de Jaarvergaderingen en de tweejaarlijkse vergaderingen van het DC voor

 • leidt de onderhandelingen over de heraanvulling van de middelen vanIDA; deze heraanvulling gebeurt om de drie jaar.

 

WERELDBANKGROEP

Oprichting

1 juli 1944, tijdens een conferentie van 44 landen in Bretton Woods, New Hampshire (USA)

Instellingen

 • De Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD)
 • De Internationale Ontwikkelingsassociatie(IDA)
 • Internationale Financieringsmaatschappij (IFC)
 • Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties (MIGA)
 • Internationaal Centrum voor de Schikking van Investeringsgeschillen (ICSID)

Lidmaatschap: 188 landen

Hoofdzetel gelegen te Washington DC, USA en meer dan 100 kantoren in ontwikkelingslanden

Personeel: Ongeveer 15.000

Nuttige links:

www.worldbank.org

www.un.org/millenniumgoals/

www.worldbank.org/Economic policy and debt