Vertegenwoordiging in de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

Internetsite

www.ebrd.org

Kiesgroep

  • België
  • Luxemburg
  • Slovenië

Belgische vertegenwoordigers

David AVARELLO (BE)
ADMINISTRATEUR
tel. +44 20 7 338 6436
e-mail : avarellod@ebrd.com

Bruno DEBERGH (BE)
ADVISEUR
tel. +44 20 7 338 7070
e-mail :  DeberghB@ebrd.com 

Biografie DAVID AVARELLO

De afgelopen twee decennia heeft David Avarello advies verstrekt aan overheidsinstanties. Nadat hij zijn carrière begon bij ING Capital Markets, ging hij aan de slag bij het kabinet van de Belgische minister van Financiën en de vice-eersteminister als in-house adviseur waar hij zich hoofdzakelijk toespitste op het toezicht op de financiële markten en het actief beheer van overheidsdeelnemingen.

Daarna werd hij adviseur van de Belgische directeur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling waar hij in het bijzonder een dieper inzicht kreeg in de opkomende MOE-economieën en Oost-Europese markten.

Bij het begin van de financiële crisis in 2008 bood hij ondersteuning aan het Banking Sector Steering Committee [stuurcomité voor de banksector] dat in Brussel nieuw was opgericht om de Belgische regering bij te staan in reddingsacties en later in beleidsmaatregelen op de bankcrisis. Al die tijd zette hij zijn opdracht bij de EBWO voort.

In 2014 werd de heer Avarello aangesteld als senior economisch en financieel adviseur van de Belgische eerste minister. In deze periode leidde hij namens België meer bepaald de onderhandelingen over de Griekse staatsschuldcrisis. In de periode 2016-2017 was hij ook voorzitter van de raad van bestuur van het Nationaal Pensioencomité (overheid).

De heer Avarello heeft ook bijgedragen tot het opzetten en uitvoeren van een nieuw beleid voor het beheer van de overheidsdeelnemingen en heeft namens de Belgische staat een leidende rol gespeeld bij verschillende grote kapitaalmarkttransacties. 

Sinds juni 2017 is hij uitvoerend lid van de raad van bestuur van de EBWO en in de periode 2018-2019 heeft hij het operationeel comité van de Bank voorgezeten.

David Avarello heeft een postgraduaatsdiploma in Finance en QE aan de Universiteit van Londen (UCL), Birkbeck School of Economics (VK), een masterdiploma in Europees rechts aan de Universiteit van Gent en een diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Luik.

Biografie Bruno Debergh

Bruno Debergh is sinds juli 2019 adviseur van de Belgische bewindvoerder van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) voor de kiesgroep die bestaat uit België, Luxemburg en Slovenië.

Na een aantal jaren op de FOD Landbouw te hebben gewerkt, waar hij verantwoordelijk was voor het opvolgen en superviseren van aangelegenheden met betrekking tot de eengemaakte markt, ging Bruno Debergh in 1994 aan de slag op de Dienst van de Staatsschuld van de Belgische Administratie van de Thesaurie. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de financiering in vreemde valuta en verwante derivatentransacties, de prijsstelling van financiële overeenkomsten en het uitwerken van een kredietrisicobeheersysteem.

Van oktober 1998 tot juli 2019 was Bruno adjunct-directeur strategie en risicobeheer bij het Federaal Agentschap van de Schuld, waar hij een klein team leidde dat de jaarlijkse strategie uitstippelt voor de Belgische overheidsschuld en dat het markt- en kredietrisico bewaakt dat aan het beheer van die schuld verbonden is.

Door de jaren heen verrichtte Bruno Debergh een aantal adviesopdrachten op het gebied van schuldbeheer voor instellingen als de Wereldbank, het IMF en de Europese Commissie. Hij adviseerde ook regelmatig een aantal Belgische overheidsinstellingen – FINEXPO, NIRAS en de Algemene Administratie van de Fiscaliteit – in verband met financiële aangelegenheden en risicobeheer.

Bruno Debergh behaalde een masterdiploma Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en volgde een speciaal masterprogramma economie aan de Universiteit van Brussel.