Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Vertegenwoordiging in de Wereldbankgroep

Internetsite

www.worldbank.org

​Kiesgroep

  • België
  • Hongarije
  • Kosovo
  • Luxemburg
  • Oostenrijk
  • Slovaakse Republiek
  • Tsjechische Republiek
  • Slovenië
  • Turkije
  • Wit-Rusland

Belgische vertegenwoordigers

PLAATSVERVANGEND BEWINDVOERDER

Nathalie FRANCKEN (BE)
tel. +1 202 473 6840
e-mail : nfrancken@worldbank.org

Senior Adviseur

Marlène BECO (BE)
tel. +1 202 458 7184
e-mail : mbeco@worldbank.org

Adviseur

Heidi ROMBOUTS (BE)
tel. +1 202 458 5626
e-mail : hrombouts@worldbank.org

Biografieën

NATHALIE FRANCKEN

Plaatsvervangend bewindvoerder (IBRD, IDA, IFC) en bewindvoerder (MIGA)

Sinds 1 november 2018 is Nathalie Francken plaatsvervangend bewindvoerder bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD), de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) en de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC). Ze is ook bewindvoerder van het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties (MIGA) voor de kiesgroep EDS10, die bestaat uit Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Tsjechië, Hongarije, Kosovo, Luxemburg, Slowakije, Slovenië en Turkije.

Voordat ze bij de WBG aan de slag ging, was Nathalie Francken voorzitter van de raad van bestuur van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel. Ze was vroeger ook nog adviseur op het gebied van landbouw en voedselveiligheid bij de Belgische FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tot slot bekleedde ze de functie van onderzoeksmanager aan het LICOS (Centre for Institutions and Economic Performance) van de Katholieke Universiteit Leuven. Ze heeft praktijkervaring met verschillende ontwikkelingslanden en werkte als econoom (young professional) bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Ze voerde tal van opdrachten uit als adviseur, consultant en onderzoeker voor het programma voedsel- en voedingsbeleid van de Cornell-universiteit, de regering van Madagaskar, Irish Aid, UNICEF, de FAO en de Wereldbank. Haar onderzoek op het vlak van ontwikkelingseconomie is gericht op overheidsfinanciën, levering van diensten, voedsel- en voedingsveiligheid en de sociale gevolgen van de grondstoffenvloek. Ze publiceerde artikels in verschillende collegiaal getoetste internationale tijdschriften, waaronder World Development en Energy Policy.

Nathalie Francken behaalde een PhD in de economie en Masters of Science in de economie en in de bio-ingenieurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

MARLèNE BECO

Senior adviseur van de bewindvoerder

Sinds 1 november 2018 is Marlène Beco senior adviseur van de Belgische bewindvoerder van de Wereldbankgroep voor de kiesgroep EDS10.

Na een werkervaring bij de Europese Commissie en dan meer bepaald op het DG Onderzoek en Innovatie, eenheid 'Hernieuwbare energiebronnen', ging Marlène Beco in 2008 op het kabinet van de vice-eersteminister en minister van Financiën aan de slag als ministerieel adviseur.

Ze was belast met de vergaderingen van de Europese Raad Economische en Financiële Zaken en met aangelegenheden die betrekking hadden op het Internationaal Muntfonds, ontwikkelingsbanken en FINEXPO. In 2011 verhuisde ze naar het kabinet van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken. Ze bleef er verantwoordelijk voor economische en financiële aangelegenheden (vrijhandelsakkoorden en economische diplomatie) en hield zich ook bezig met ontwikkelingssamenwerking. Ze was twee jaar lang lid van de raad van bestuur van de Belgische openbare kredietverzekeraar Credendo. In 2016 nam ze bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbankgroep (IDBG) de functie van plaatsvervangend bewindvoerder op.

Marlène Beco behaalde een master politieke wetenschappen aan de Universiteit van Brussel, een postuniversitair diploma Europese zaken en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Luik en een master in management aan de HEC Management School. 

HEIDY ROMBOUTS

Adviseur van de bewindvoerder (Vertegenwoordiger van de Directie-Generaal van Ontwikkelingssamenwerking)

Sinds 1 november 2018 is Heidy Rombouts adviseur van de Belgische bewindvoerder van de Wereldbankgroep voor de kiesgroep EDS10.

Heidy Rombouts is al bijna 20 jaar actief op het vlak van internationale ontwikkelingssamenwerking en vervulde daarbij verschillende rollen in verschillende landen. Ze werkte samen met allerlei academische en non-profitorganisaties, maar ook met bi- en multilaterale groeperingen. Als academica en beleidsadviseur verbonden aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (UA / Beleidsondersteunend Steunpunt), bouwde ze een stevige kennis op inzake hedendaagse hulparchitectuur, fragiliteit, sociale inclusie en bestuur. Op uitvoerend niveau werkte ze samen met de Belgische Technische Ontwikkelingssamenwerking (nu Enabel) op het Brusselse hoofdkantoor en in Mali, en werkte ze verder als GIZ-teamleider in Kenia.  In 2015 werd ze als projectcoördinator lid van het team van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging. Ze is een gevierd spreker en verrichtte veel onderzoek, publiceerde artikels en verleende uitvoerig advies binnen haar competentiedomein.

Heidy Rombouts behaalde haar PhD in de sociale en politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Ze heeft ook een master in de rechten en een master in de sociologie van de Katholieke Universiteit Leuven op zak.