De Minister

Kabinet Alexander De Croo
Vice-eersteminister en minister van Financiën en Internationale Ontwikkeling
Wetstraat 12
B-1000 Brussel
Tel: 02 574 80 00

Elektronische post

Vragen of inlichtingen over: Gebruik onderstaand e-mailadres
Algemene fiscale vragen (Contactcenter Overheidsdienst Financiën) Contactcenter

Inlichtingen
Vragen over de elektronische diensten (o.m. Tax-on-web, Intervat, Vensoc, Belcotax-on-web, My Minfin, URBAIN) Contactcenter

Inlichtingen
Fiscale bemiddeling (bij een geschil met de belastingadmi­nistratie over de heffing en de invor­dering) fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

Inlichtingen
Klachten over de dienstverlening van de Overheidsdienst Financiën (informatie, onthaal, doeltreffendheid, …) Inlichtingen
Het beleid info@decroo.fed.be