Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De Minister

Vincent Van Peteghem

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding

Elektronische post

Vragen of inlichtingen over: Gebruik onderstaand e-mailadres
Algemene fiscale vragen (Contactcenter Overheidsdienst Financiën) Contactcenter

Inlichtingen
Vragen over de elektronische diensten (o.m. Tax-on-web, Intervat, Vensoc, Belcotax-on-web, My Minfin, URBAIN) Contactcenter

Inlichtingen
Fiscale bemiddeling (bij een geschil met de belastingadmi­nistratie over de heffing en de invor­dering) fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

Inlichtingen
Klachten over de dienstverlening van de Overheidsdienst Financiën (informatie, onthaal, doeltreffendheid, …) Inlichtingen

©Copyright Kanselarij van de eerste minister