Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2000

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2000 (60ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel. Van sommige artikels is een korte samenvatting (abstract) beschikbaar.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2000

AUTEUR TITEL BLZ.
november-december, nr 7
STEYLAERS, J.L. La dette à court terme en 1999  3
HOGE RAAD VAN FINANCIEN "Financieringsbehoeften van de Overheid" Jaarverslag 2000 - juli 2000  127
september-oktober, nr 6
SAVAGE, R. Taux d’endettement public, déterminants de longue période et effet Boule de Neige - Le cas belge 1953-1999  3
VUCHELEN, J. Het Ricardiaans equivalentietheorema en de groei van de Belgische kredietinstellingen 83
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Nieuwe samenstelling 103
juli-augustus, nr 5
KORTLEVEN, J. Conjunctuur : de algemene tendensen 3
VAN REYBROUCK, G. De Belgische fiscaliteit en parafiscaliteit in een Europees kader :  abstract (PDF, 512.64 KB) 39
 mei-juni, nr 4
BUFFEL, L. Het Nederlandse luxeprobleem: wat te doen met het begrotingsoverschot van de overheid?   3
DEKETELBUTTER, J. Overheidsbedrijven in beweging. Een onderzoek naar goed bestuur van overheidsbedrijven in een veranderende omgeving 49
SAVAGE, R. Indicateurs de politique budgétaire discrétionnaire belge en longue période (1953-1999) et répartition de l’assainissement 1991-99 par Entités  121
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit”Advies betreffende de evaluatie van de weerslag van een vermindering van de BTW op de bouw van privé-woningen. 361
maart-april, nr 3
DE RYCK, W. Prestatiemeting in de Belgische belastingadministratie  5
BROUHNS, G. Toespraak tijdens de jaarlijkse receptie van de ambtenaren-generaal op 10 januari 2000   105
REYNDERS, D. Toespraak tijdens de jaarlijkse receptie van de ambtenaren-generaal op 10 januari 2000 111
BELGISCH INSTITUUT VOOR OPENBARE FINANCIEN Beheer van de Overheidsschuld
Studiedag gehouden te Brussel op donderdag 14 oktober 1999
Coördinator : GERARD, M.
125
GERARD, M. Introduction et synthèse - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999 129
GILSON, N. Gestion des dettes publiques: les développements économiques récents - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999 139
REDING, P. Discussion de la contribution de Natacha Gilson - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999  163
VAN REETH, D. Optimal treasury bill auctions - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999 169
TIMMERMANS, T. Discussion de la contribution de Daam Van Reeth, - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999 205
STRAUCH, R. Formal fiscal restraints and budget processes as solutions to a deficit and spending bias in public finance - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999 211
VUCHELEN, J. Comment on the contribution by Rolf Strauch - - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999 233
BROUHNS, G. Enjeux nationaux et européens de la gestion de la dette publique belge
Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999
239
DE MONTPELLIER, L. Gestion des risques de la dette publique belge - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999  
251
251
LECLERCQ, A. Financiering van de Staat: financiering op kapitaalmarkten en diverse operaties in het kader van het risicobeheer - Thesauriebeheer - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999 259
DIERCKX, F. Gezichtspunt van een bankier - Studiedag gehouden door het B.I.O.F. te Brussel op donderdag 14 oktober 1999 283
BELGISCH INSTITUUT VOOR OPENBARE FINANCIEN De begroting 2000
Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 26 november 1999
Coördinatoren : VAN de VOORDE, A. & DE RYCK. L. 
295
DE WITTE, K. - PRAET, P.  De begroting voor het jaar 2000 - Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 26 november 1999 299
BOGAERT, H.  Le budget économique et le budget fédéral en 2000
Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 26 november 1999
315
VAN ROMPUY, P. De budgettaire perspectieven voor de periode 2000-2010 overeenkomstig het Advies van de Afdeling "Financieringsbehoeften" van de Hoge Raad van Financiën - Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 26 november 1999 323
JACQUEMIN, J.CH. Discussion - Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 26 november 1999 343
MOESEN, W. Micro-economische bekommernissen bij de openbare financiën in België - Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 26 november 1999 349
D'ALCANTARA, G. De budgettaire kostprijs van de bevolkingsvergrijzing - Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 26 november 1999 355
LIPSZYC, B. Retraites et Soins de Santé: Quel équilibre/Quelle menace/ Quelle priorité? - Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 26 november 1999 381
VUCHELEN, J. Bemerkingen - Studiedag gehouden te Brussel op vrijdag 26 november 1999 399
februari, nr 2
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 5
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Voorstelling van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 5
REYNDERS, D. Inleidende toelichting van de Heer Didier Reynders, Minister van Financiën en Voorzitter van de Hoge Raad van Financiën – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 11
VAN PARIJS, PH. Philosophie de la fiscalité pour une économie mondialiséeColloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 25
CANTILLON, B.
VERBIST, G.
De sociale en fiscale herverdeling in België
Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999
49
CANTILLON, B.
VERBIST, G.
De sociale zekerheid van bruto naar netto –Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999   73
VALENDUC, CH. Politique fiscale et redistribution des revenus : quelles lignes directrices pour demain? – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999  105
TURTELBOOM, B Wisselkoersen en pensioenen - Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 145
WILLAME, E. Tentative de redéfinition de la part respective des missions d’assurance et de solidarité de la sécurité socialeColloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 157
BERGHMAN, J. Verzekering en solidariteit Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 195
DELPORTE, J.-M. Fiscalité, réforme et efficacité des Administrations fiscales – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 211
DENIJS, L. Beschaafde en efficiënte fundraising – Reflecties over het voortschrijdende hervormingsproces van de fiscale machinerie – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 233
VANDEN ABEELE, M. La politique fiscale de l’U.E. – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 263
OWENS, J. The fiscal Environment of the New Millennium challenges for the International Tax Community 269
VALENDUC, CH. Une politique fiscale européenne : pourquoi et comment? – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 283-291
DELPORTE, J.-M. La politique fiscale européenne : le code de conduite des entreprises – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 293
VANISTENDAEL, F. Impact of European tax law on tax treaties with third countries – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 299
MALDAGUE, R. En guise de conclusions : les principaux défis de l’avenir – Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 21 en 22 oktober 1999 317
januari, nr 1
KORTLEVEN, J.  Conjunctuur : de algemene tendensen 3
SAVAGE, R. Recettes publiques Belges 1960-99 et déterminants : effets "structures" et impulsions discrétionnaires de politique fiscale 35