Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2001

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2001 (61ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel. Van sommige artikels is een korte samenvatting (abstract) beschikbaar.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2001

AUTEUR TITEL BLZ.
november-december, nr 6
SAVAGE, R. Politiques macro-économiques de redistribution secondaire des revenus: le cas belge 1953-1999 3
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid" Jaarverslag 2001 173
september-oktober, nr 5
BUFFEL, L. Het Zilverfonds bekeken in een globaal budgettair-economisch kader 3
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" Advies in verband met de mogelijke invoering van een belasting van het "Tobin"-type 63
juli-augustus, nr 4
GUTIERREZ, M.-I. & VUCHELEN, J. Belgische of internationale conjunctuurvoorspellingen? 3
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: de agemene tendensen 67
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" De uitvoering van het stabiliteitsprogramma in 2000 111
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" De hervorming van de vennootschapsbelasting: het kader, de inzet en mogelijke scenario's 155
 mei-juni, nr 3
VANDENBROUCKE, F. The active welfare state: A European ambition 3
ZENNER, A. Confrontatie met de georganiseerde criminaliteit inzake fiscaliteit voor meer fiscale rechtvaardigheid 17
ROVERS, M.H.W. De oudedagsvoorziening in Nederland: het Spaarfonds AOW 29
SAVAGE, R. Répartition macro-économique primaire des revenus, Rentabilité du capital & Déterminants: Le cas belge 1953-99 57
STEYLAERS, J.L. Stratégie de financement du Trésor: bilan 2000 et perspectives 2001 207
maart-april, nr 2
VERHOFSTADT, G. Een nieuwe economie in een vernieuwde samenleving. De e-revolutie als opstap naar de 21ste eeuw 3
BROUHNS, G. Jaarlijkse receptie van de ambtenaren-generaal op 17 januari 2001 - Toespraak van de Heer Secretaris-generaal 13
REYNDERS, D. Jaarlijkse receptie van de ambtenaren-generaal op 17 januari 2001 - Toespraak van de Heer Minister van Financiën 21
DELPORTE, J.-M. Fiscalité et Commerce Electronique 27
VAN REYBROUCK, G. Invloed van de aanpassing van de nationale rekeningen en de ESR-correcties op de Belgische belastingdruk en belastingstructuur, 1970-1999 :  abstract (PDF, 141.71 KB) 41
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Het Belgisch stabiliteitsprogramma (2001-2005) 137
DE FEDERALE STAAT, DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE FRANSE GEMEENSCHAP, DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST en HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Overeenkomst van 15 december 2000 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de begrotingsdoelstellingen voor de periode 2001-2005 161
januari-februari, nr 1
REYNDERS, D. Fiscale Hervorming - Personenbelasting 3
HUSSON, J.-F. La contribution des Pouvoir Locaux à la réalisation des objectifs de Maastricht 15
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: De algemene tendensen 57
KORTLEVEN, J. Het algemeen reglementair aspect van de overstap van de Federale Administratie naar de euro per 1 januari 2002 101