Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2002

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2002 (62ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2002

AUTEUR TITEL BLZ.
november-december, nr 6
DECLERCQ, W. De herverdelende werking van de personenbelasting in België : evolutie sinds 1976 3-88
DUJARDIN, Ph. Le regroupement économique du pouvoir fédéral 89-120
september-oktober, nr 5
VUCHELEN, J. & GUTIERREZ, M.-I. Tien bedenkingen over de Belgische groeiprognoses 3-35
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid" Jaarverslag 2002 – Afdeling “Financieringsbehoeften van de Overheid” 37-278
juli-augustus, nr 4
KORTLEVEN, J. Conjunctuur : de algemene tendensen. 3-50
VALENDUC, Ch. Effective or implicit tax rates ? Some evidence from the past reforms and the present debate on corporate income tax in Belgium. 51-90
VERVECKEN, G. Het onderscheid tussen voorafgaande schriftelijke akkoorden en voorafgaande beslissingen 91-146
VERVECKEN, G. Bewijsmiddelen van de Administratie 147-194
 mei-juni, nr 3
BELGISCH INSTITUUT VOOR OPENBARE FINANCIEN De Begroting 2002 - Studiedag gehouden te Brussel op dinsdag 27 november 2001 - Coördinatoren : VAN de VOORDE, A. & DE RIJCK, L. 3-5
COENE, L. De federale begroting 2002 : krachtlijnen en situering. 7-37
VANNESTE, J. De krachtlijnen van het budgettaire beleid voor 2002. 39-51
SMIT, E. Impôts régionaux - Aperçu budgétaire - Avant Polycarpe. 53-73
ELIAERTS, J. Draagwijdte en budgettaire aspecten van de Lambermontakkoorden. 75-116
DESCHAMPS, R. Commentaires à propos des exposés de Eric Smit et Jean Eliaerts. 117-122
VUCHELEN, J. Bemerkingen op referaten van Dhrn. Smit en Eliaerts. 123-127
SAINTRAIN, M. Effets macro-économiques et budgétaires de la réforme fiscale. 129-143
VALENDUC, Ch. La réforme de l'impôt des personnes physiques : ses effets sur l'imposition des salaires, l'incitation à l'emploi et sur la distribution des revenus. 145-203
DE CALLATAY, E. Réforme et conservatisme - Analyse critique de la réforme de l'impôt des personnes physiques en Belgique. 205-215
VOETS, L. Evaluatie van de hervorming van de personenbelasting. 217-227
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid" De uitvoering van het stabiliteitsprogramma in 2001. 229-283
maart-april, nr 2
BROUHNS, G. Toespraak tijdens de jaarlijkse receptie van de ambtenaren-generaal op 15 januari 2002 3-9
REYNDERS, D. Toespraak tijdens de jaarlijkse receptie van de ambtenaren-generaal op 15 januari 2002  11-15
DUJARDIN, Ph. Le regroupement économique – Approche théorique 17-122
DUJARDIN, Ph. Le regroupement économique – Evolution historique 123-187
januari-februari, nr 1
XX De toekomst van de Europese Unie – Verklaring van Laken – 15 december 2001 3-14
BLAIR, T. Britain’s role in Europe 15-23
BROUHNS, G. Le droit des finances publiques: Un survol de quarante années d’évolution – 1960-2000 25-36
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: De algemene tendensen 37-86
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" Advies over de definitie van de objectieve criteria voor de raming van de ontvangsten van de gewestelijke belastingen bij ongewijzigd beleid 87-124
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Het Belgisch stabiliteitsprogramma (2002-2005) (zie ook treasury.fgov.be) 125-155