Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2004

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2004 (64ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2004

AUTEUR TITEL BLZ.
november-december, nr 6
VAN de VOORDE, A. De secretarissen-generaal van het ministerie van Financiën van 1937 tot 2002. De overgang van secretaris-generaal naar Voorzitter van het Directiecomité van de FOD-Financiën 3-137
VALENDUC, Ch. Les taux d'imposition implicite du travail, du capital, de la consommation et des transferts sociaux :  abstract (PDF, 78.87 KB) 138-181
september-oktober, nr 5
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" Jaarverslag 2004 : Pdf-versie 3-207
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" Inventaris van de Milieuheffingen : Pdf-versie 209-263
juli-augustus, nr 4
EYCKMANS, N. L'imposition effective des dividendes et la discrimination entre actionnaires résidents et étrangers - Application à l'Union européenne 3-142
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: de algemene tendensen 143-184
 mei-juni, nr 3
BAVEYE, J., HERMAN, M., MASSINON, N., NULENS, J. & VAN BUGGENHOUT, A. Le patrimoine de la nation : une première ébauche 3-86
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" De uitvoering van het stabiliteitsprogramma in 2003 : Pdf-versie 87-143
maart-april, nr 2
LAES, J.Cl. Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2004 3-10
REYNDERS, D. Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2004 11-19
JAMAR, H. Via modernisering naar een humane fiscaliteit 21-93
VUCHELEN, J. Naar 4 procent groei in 2004 ? 95-113
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Het stabiliteitsprogramma van België (2004-2007) (zie ook treasury.fgov.be) 115-151
januari-februari, nr 1
JONET, M. & MAUDENS, L. "Een becommentarieerde lezing van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat" 3-85
ANTHONISSEN, K. Invordering van betwiste belastingen 87-114
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: de algemene tendensen 115-165
SAINTRAIN, M. TIC, nouveaux standards transactionnels et fiscalité 167-220
VERCAUTEREN, R., SMISSAERT, H., THEYS, S. & ZEMAN, J.-M. Het juridisch kader van de buitenbeursmarkt voor de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten : recente evolutie 221-235