Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2005

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2005 (65ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2005

AUTEUR TITEL BLZ.
4de kwartaal, nr 4
DOSSIER : FISCALITEIT EN MOBILITEIT
BLAUWENS, G. Waarom rekeningrijden ? :  Pdf-versie (PDF, 663.67 KB);  abstract (PDF, 135.33 KB) 7-31
de MOOIJ, R., VOLLEBERGH, H. & EVERS, M. Tax Competition in European Diesel Excises :  Pdf-versie (PDF, 419.87 KB);  abstract (PDF, 140.46 KB) 33-45
BESSELING, P., GROOT, W. & LEBOUILE, R. Economische analyse van verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer :  Pdf-versie (PDF, 1.2 MB);  abstract (PDF, 106.78 KB) 47-114
DELODDERE, E. De tolheffingen op het gebruik van het snelwegenvignet door zware vrachtwagens in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland :  Pdf-versie (PDF, 412.54 KB);  abstract (PDF, 135.87 KB) 115-149
ANDERE ARTIKELS :
THIJS, I. La vente aux enchères des engagements de diminuer la pollution en Grande-Bretagne :  Pdf-versie (PDF, 710.36 KB);  abstract (PDF, 122.81 KB) 151-183
SCHOKKAERT. E., VAN de VOORDE, C., WELLEMÉ, P., VANDEVYVERE, W. & VERHELLE, Ch. De groei van de uitgaven in de gezondheidszorg - Een overzicht van de literatuur :  Pdf-versie (PDF, 577.87 KB);  abstract (PDF, 137.41 KB) 185-238
KORTLEVEN, J. Conjunctuur : de algemene tendensen :  Pdf-versie (PDF, 994.95 KB);  abstract (PDF, 136.26 KB) 239-283
VANDENDRIESSCHE, S. Boekbespreking VAN de VOORDE, A. : "De penningsmeesters van de Wetstraat" :  Pdf-versie (PDF, 214.02 KB) 285-286
3de kwartaal, nr 3
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: de algemene tendensen 5-59
CAEKELBERGH, S. De overheid, menselijk kapitaal en economische groei 61-88
Forum over de herziene werking van het Europees stabiliteits- en groeipact
HET REDACTIECOMITE Het aangepaste stabiliteits- en groeipact 89-92
LANGENUS, G. De hervorming van het stabiliteits- en groeipact 93-99
VANDEN HOUTE, P. Het nieuwe stabiliteits- en groeipact: een gemengde balans 101-110
GILSON, N. Le Pacte de stabilité et de croissance: né en 1997, coma dès 2002, réanimé en 2005? 111-118
BROUHNS, G. The Revised SGP: A first Assessment 119-122
VAN DEN SPIEGEL, F. Het stabiliteits- en groeipact: een nieuwe start? 123-129
MOESEN, W. Een "SMART" versie van het stabiliteits- en groeipact? 131-137
VOORZITTERSCHAP VAN DE EUROPESE RAAD Bijlage: De uitvoering van het stabiliteit- en groeipact verbeteren - Verslag van de Raad aan de Europese Raad 139-154
2de kwartaal, nr 2
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Inventaris 2002 van de fiscale uitgaven :  Pdf-versie (PDF, 162.1 KB) 5-17
DESSOY, A. & ROMBOUTS, W. Finances communales : divergences régionales et tendances d'évolution? :  Pdf-versie (PDF, 336.58 KB);  abstract (PDF, 110.15 KB) 19-44
SMOLDERS, C. & GOEMINNE, S. De impact van de hervorming Reynders op de grondslag van de APB : een eerste tussentijdse analyse :  Pdf-versie (PDF, 336.53 KB);  abstract (PDF, 128.05 KB) 45-86
DUBOIS, O. & HANIN, Y. Centres et périphéries : entre développement territorial soutenable et financement des collectivités locales. L'exemple des communes Wallonnes :  Pdf-versie (PDF, 234.14 KB);  abstract (PDF, 96.18 KB) 87-105
LEROY, J. Recente evolutie van de gemeentelijke fiscaliteit in Vlaanderen :  Pdf-versie (PDF, 437.75 KB);  abstract (PDF, 147.51 KB) 107-158
JURION, B. Le financement des communes centres éclairages de la théorie économique et problèmes fiscaux :  Pdf-versie (PDF, 290.66 KB);  abstract (PDF, 117.51 KB) 159-178
1ste kwartaal, nr 1
LAES, J.Cl. Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2005 :  Pdf-versie (PDF, 147.22 KB) 5-18
REYNDERS, D. Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2005 :  Pdf-versie (PDF, 163.73 KB) 19-28
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Het stabiliteitsprogramma van België (2005-2008) :  Pdf-versie (PDF, 505.76 KB) (zie ook treasury.fgov.be) 29-84
BROUHNS, G Short-term Macroeconomic Statistics: The current priority needs of policy makers :  Pdf-versie (PDF, 198.75 KB);  abstract (PDF, 86.54 KB) 85-98
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: de algemene tendensen :  Pdf-versie (PDF, 369.18 KB);  abstract (PDF, 102.93 KB) 99-160
LAES, J.Cl. Les médiateurs fédéraux et le Service public fédéral Finances :  Pdf-versie (PDF, 262.14 KB);  abstract (PDF, 128.39 KB) 161-196
DE BRONE, D. Het ombudsteam van de federale ombudsmannen en Financiën :  Pdf-versie (PDF, 232.33 KB);  abstract (PDF, 90.07 KB) 197-223
STEYLAERTS, J.L. Les produits "Grand Public" du Trésor :  Pdf-versie (PDF, 446.92 KB);  abstract (PDF, 142.24 KB) 225-279
VALENDUC, Ch. La progressivité de l'impôt des personnes physiques :  Pdf-versie (PDF, 403.81 KB);  abstract (PDF, 161.78 KB) 281-304
VAN ROMPUY, P. De coördinatie van het budgettair beleid in België: een evaluatie :  Pdf-versie (PDF, 194.42 KB);  abstract (PDF, 108.51 KB) 305-323
VUCHELEN, J. Eenvoudige voorspellingen voor de Belgische groei :  Pdf-versie (PDF, 246.27 KB);  abstract (PDF, 140.49 KB) 325-343