2006

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2006 (66ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel. Deze tabel en de abstracts van de artikels zijn ook in een Downloadable file pdf-versie (PDF, 428.59 KB) beschikbaar.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2006

 

AUTEUR TITEL BLZ.
4de kwartaal, nr 4
DE BRAECKELEER, F. Publiek-private samenwerking en ESR95-neutraliteit : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 558.99 KB); Downloadable file abstract (PDF, 273.18 KB) 7-33
COOSEMANS, L. & STIENLET, G. Publiek-private samenwerking in Vlaanderen. Een late start, hoge verwachtingen : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 394.77 KB); Downloadable file abstract (PDF, 190.94 KB) 35-67
BLOMME, J. Downloadable file De uitbreiding van de Europese Unie (PDF, 1007.9 KB)
Downloadable file De convergentie van de groei in de nieuwe Lidstaten van de Europese Unie (PDF, 347.58 KB)
Downloadable file Bijlage statistische gegevens (PDF, 70.83 KB)
Downloadable file Abstract (PDF, 49.44 KB)
69-215
HALLEUX, F., HAULOTTE, S. & VALENDUC, Ch. Quelle définition pour les aides fiscales aux PME ? : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 723.89 KB); Downloadable file abstract (PDF, 271.36 KB) 217-265
3de kwartaal, nr 3
ROLAND, J.-P. & DEHALU, J. La SOFICO, outil de la Région wallonne pour le financement des grandes infrastructures de transports, dans le cadre d'un partenariat public-privé : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 458.46 KB); Downloadable file abstract (PDF, 122.17 KB) 7-25
PAQUAY, E. De Public Private Comparator : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 169.52 KB); Downloadable file abstract (PDF, 102.34 KB) 27-38
DUCATTEEUW, S. De Public Private Comparator (of Publiek-Private Vergelijking) toegepast bij de Oosterweeldeverbinding : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 197.93 KB); Downloadable file abstract (PDF, 112.15 KB) 39-49
MAYSTADT, Ph., RIESS, A. & VÄLILÄ, T. Public-Private Partnerships for the provision of infrastructure services : Promises, challenges and experience : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 462.43 KB); Downloadable file abstract (PDF, 114.8 KB) 51-88
KRYVORUCHKO, I. Three equalization alternatives : evidence for Canada : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 355.8 KB); Downloadable file abstract (PDF, 134.5 KB) 89-119
2de kwartaal, nr 2
SERENO, M. Het registersysteem voor broeikasgassen : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 303.86 KB); Downloadable file abstract (PDF, 123.08 KB) 7-31
VERBEKE, T & DE CLERCQ, M. Competitiveness, Environmental Policy and the Location of Industry : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 158.73 KB); Downloadable file abstract (PDF, 113.3 KB) 33-48
SAVEYN, B. & PROOST, S. Environmental Policy in a Federal State : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 140.26 KB); Downloadable file abstract (PDF, 103.33 KB) 49-59
CEBREIRO-GOMEZ, A. Do environmental taxes reduce sectoral competitiveness ? : Some theoretical and ex-post case studies : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 187.11 KB); Downloadable file abstract (PDF, 115.86 KB) 61-81
KORTLEVEN, J. Conjunctuur : De algemene tendensen : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 440.54 KB); Downloadable file abstract (PDF, 121.3 KB) 83-123
1ste kwartaal, nr 1
REYNDERS, D. Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 23 januari 2006 : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 30 KB) 7-15
LAES, J.Cl. Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 23 januari 2006 : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 24.69 KB) 17-24
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Het stabiliteitsprogramma van België (2006-2009) : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 174.45 KB) (zie ook treasury.fgov.be) 25-77
BUFFEL, L. De aangepaste organieke wet op het Zilverfonds : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 66.42 KB); Downloadable file abstract (PDF, 17.6 KB) 79-96
LENOIR, Th. & VALENDUC Ch. Herziening van de macro-economische methode voor de raming van de fiscale ontvangsten : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 542.33 KB); Downloadable file samenvatting (PDF, 154.88 KB); Downloadable file abstract (PDF, 121.56 KB) 97-220
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Inventaris 2004 van de fiscale uitgaven : Downloadable file Pdf-versie (PDF, 113.09 KB) 221-241