Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2007

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2007 (67ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2007

AUTEUR TITEL BLZ.
4de kwartaal, nr 4
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" Advies “omtrent de doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden” – Inleiding, samenvatting en besluit 5-17
VANALME, E. De kloof tussen de totale ontvangsten en de rijksmiddelen: een analyse van de periode 2000-2006 :  Pdf-versie (PDF, 1.93 MB);  besluit (PDF, 62.48 KB) 19-243
DENIL, E. Prélèvements obligatoires sur la période 1985-2005: effets de structure et orientations discrétionnaires :  Pdf-versie (PDF, 1.21 MB);  besluit (PDF, 168.4 KB) 245-439
BLOMME, J. Belastinghervorming en fiscale druk. Een methodologische illustratie :  Pdf-versie (PDF, 700.16 KB);  abstract (PDF, 199.79 KB) 441-493
3de kwartaal, nr 3
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" Naar houdbare en intertemporeel neutrale overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing : Pdf-versie 5-77
HOGE RAAD VAN FINANCIEN "Studiecommissie voor de vergrijzing" Jaarlijks verslag - Synthese 79-101
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" Evaluatie van de uitvoering van het Stabiliteitsprogramma in 2006 en vooruitzichten voor 2007-2011 - Synthese en aanbevelingen 103-135
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" Belasting op arbeid, werkgelegenheid en concurrentievermogen - Inleiding en samenvatting 137-147
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Inventaris 2005 van de fiscale uitgaven :  Pdf-versie (PDF, 520.82 KB) 149-172
DIDDEREN, D. Analyse économique du marché résidentiel belge dans une perspective européenne :  Pdf-versie (PDF, 1.25 MB) 173-394
BUFFEL, L. De schuld van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur :  Pdf-versie (PDF, 273.06 KB);  abstract (PDF, 154.3 KB) 395-412
LARMUSEAU, H. & ALGOED, K. Kanttekeningen bij het globaal beheer van de sociale zekerheid voor werknemers :  Pdf-versie (PDF, 585.08 KB);  abstract (PDF, 205.64 KB) 413-438
2de kwartaal, nr 2
COOSEMANS, L. Integratie van de financiële markten in de EU :  Pdf-versie (PDF, 444.03 KB);  abstract (PDF, 186.52 KB) 5-39
TIMMERMANS, Th. Structural evolution and prudential surveillance of the Belgian financial market in the EU environment :  Pdf-versie (PDF, 340.15 KB);  abstract (PDF, 231.01 KB) 41-54
LIERMAN, F. Uitdagingen en kansen voor de Belgische financiële instellingen :  Pdf-versie (PDF, 250.21 KB);  abstract (PDF, 152.37 KB) 55-70
CLEMEUR, H. De IORP richtlijn en de ontwikkeling van Pan-Europese pensioenfondsen (PEPF) :  Pdf-versie (PDF, 331.57 KB);  abstract (PDF, 184.99 KB) 71-90
HUYGEBAERT, N. Consolidating Stock Exchanges: Is Access to a Local Stock Market still Needed? :  Pdf-versie (PDF, 325.29 KB);  abstract (PDF, 186.13 KB) 91-115
HEREMANS, D. & DE SMET, D. Prudential supervision in an integrating EU fincancial market :  Pdf-versie (PDF, 422.06 KB);  abstract (PDF, 235.28 KB) 117-146
BUYDENS, S. L'application de la TVA aux services financiers: évolution ou révolution :  Pdf-versie (PDF, 671.68 KB);  abstract (PDF, 232.66 KB) 147-216
HALLEUX, F. & VALENDUC, Ch. L'imposition effective des sociétés: une analyse des micro-données :  Pdf-versie (PDF, 261.78 KB);  abstract (PDF, 210.68 KB)
Effective tax rate and the size of the company in Belgium: an empirical investigation on micro-data :  Pdf-versie (PDF, 476.18 KB);  abstract (PDF, 210.68 KB)
217-254
MATTHIJS, H. De Koninklijke Schenking: een stand van zaken :  Pdf-versie (PDF, 211.81 KB) 255-270
1ste kwartaal, nr 1
REYNDERS, D. Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2007 :  Pdf-versie (PDF, 125.89 KB) 7-16
LAES, J.Cl. Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2007 :  Pdf-versie (PDF, 128.98 KB) 17-31
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Het stabiliteitsprogramma van België (2007-2010) :  Pdf-versie (PDF, 446.88 KB) (zie ook www.stabiliteitsprogramma.belgium.be) 33-76
HAULOTTE, S. & VALENDUC, Ch. L'évolution de l'impôt des sociétés dans les pays européens: quelles convergences? :  Pdf-versie (PDF, 632.79 KB);  abstract (PDF, 270.95 KB) 77-126
KORTLEVEN, J. Conjunctuur: de algemene tendensen :  Pdf-versie (PDF, 477.95 KB);  abstract (PDF, 189.76 KB) 127-173