Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2009

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2009 (69ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2009

AUTEUR TITEL BLZ.
4de kwartaal, nr 4
Themadossier “De financiering van het hoger onderwijs. Uitdagingen en mogelijke antwoorden” 5-165
WEBER, M. Introduction au dossier thématique « Le financement de l’enseignement supérieur. Enjeux et éléments de réponses » :  Pdf-versie (PDF, 213.11 KB) 5-15
VANDENBERGHE, V. Les principaux défis et solutions envisageables en matière de financement de l’enseignement supérieur en Europe :  Pdf-versie (PDF, 493.1 KB);  abstract (PDF, 254.33 KB) 17-31
BARR, N. Financing Higher Education: Lessons from Economic Theory and Reform in England :  Pdf-versie (PDF, 384.68 KB);  abstract (PDF, 276.49 KB) 33-50
DAVID, Q. Comparaison internationale des ­modes d’organisation et de financement de l’enseignement supérieur :  Pdf-versie (PDF, 1.24 MB);  abstract (PDF, 279.08 KB) 51-90
DE KOCK, L. en VERCRUYSSE, N. De financiering van het hoger onderwijs in Vlaanderen :  Pdf-versie (PDF, 694.34 KB);  abstract (PDF, 225.13 KB) 91-137
DETROUX, L. Les principes du financement de l’enseignement supérieur en Communauté française :  Pdf-versie (PDF, 497.39 KB);  abstract (PDF, 221.26 KB) 139-165
DECOSTER, A., VALENDUC, Ch. en VERDONCK, M. L’autonomie fiscale des Régions en Belgique: Evaluation et perspectives :  Pdf-versie (PDF, 565.46 KB);  abstract (PDF, 177.92 KB) 167-191
MEURS, A. Overzicht van de alternatieve financiering aan de sociale zekerheid sinds 2001 :  Pdf-versie (PDF, 1.65 MB);  abstract (PDF, 255.65 KB);  presentatie (PDF, 113.36 KB) "Het labyrint van de alternatieve financiering" 193-274
VALENDUC, Ch. Analyse du financement alternatif de la sécurité sociale :  Pdf-versie (PDF, 504.97 KB);  abstract (PDF, 257.64 KB) 275-294
DELODDER, K. en VAN DER STOELEN, P. De Wereldbankgroep – doelstelling, middelen, ­instrumenten en zijn rol in de nieuwe ontwikkelingsarchitectuur :  Pdf-versie (PDF, 841.43 KB);  abstract (PDF, 235.68 KB) 295-351
3de kwartaal, nr 3
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" Begrotingstrajecten op korte en middellange ­termijn voor het aangepaste Stabiliteitsprogramma 2009-2012 - Synthese : Pdf-versie;  abstract (PDF, 264.85 KB) 5-17
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" Duiding van de implacaties voor de subsectoren van ­Entiteit II en inzonderheid de gemeenschappen en ­gewesten - aanvulling bij het advies “Begrotingstrajecten op korte en middellange ­termijn voor het aangepaste Stabiliteitsprogramma 2009-2012” : Pdf-versie;  abstract (PDF, 438.17 KB) 19-36
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Aanvulling bij het Stabiliteitsprogramma 2009-2013 :  Pdf-versie (PDF, 241.36 KB) 37-54
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" Het belastingbeleid en het leefmilieu - Samenvatting : Pdf-versie;  abstract (PDF, 249 KB) 55-73
SAVAGE, R. Evolutions de la part salariale belge: Essai de quantification rétrospective longue (1960-1970-2007) :  Pdf-versie (PDF, 2.68 MB);  abstract (PDF, 275.65 KB) 75-154
DE SWERT, R. Het IMF: een nieuwe toekomst dankzij de crisis? :  Pdf-versie (PDF, 789.18 KB);  abstract (PDF, 221.84 KB) 155-217
GOEMINNE, S., SMOLDERS, C. en DECRAMER, A. Determinanten van belastingtarieven in Vlaamse gemeenten :  Pdf-versie (PDF, 751.13 KB);  abstract (PDF, 227.47 KB) 219-247
2de kwartaal, nr 2
HOGE RAAD VAN FINANCIEN "Studiecommissie voor de Vergrijzing" Jaarlijks verslag 2009 : Pdf-versie;  Synthese (PDF, 380.21 KB) 5-20
HIGH LEVEL COMMITTEE ON A NEW FINANCIAL ARCHITECTURE Final Report :  Pdf-versie (PDF, 666.97 KB);  Executive Summary (PDF, 269.07 KB) 21-29
COMITE OP HOOG NIVEAU VOOR EEN NIEUWE FINANCIELE ARCHITECTUUR Eindrapport :  Pdf-versie (PDF, 921.68 KB);  Samenvatting (PDF, 327.09 KB) 31-40
BUFFEL, L. De steunmaatregelen van de Belgische overheden ten gunste van de financiële sector en de weerslag ervan op de overheidsfinanciën :  Pdf-versie (PDF, 486.11 KB);  abstract (PDF, 228.27 KB) 41-62
ALGOED, K. en VAN DEN BOSSCHE, W. Bijzondere Financieringswet in een notendop (met een illustratie voor het jaar 2009) :  Pdf-versie (PDF, 562.12 KB);  abstract (PDF, 233.66 KB) 63-90
COOSEMANS, L. en VANALME, E. De Europese begroting in de periode 2007-2013: een breuk met het verleden? :  Pdf-versie (PDF, 924.12 KB);  abstract (PDF, 230.23 KB) 91-155
1ste kwartaal, nr 1
ARNOLDI, J.-P. Toespraak ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie 2009 :  Pdf-versie (PDF, 135.43 KB) 5-11
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" Advies over de begrotingsvooruitzichten voorafgaand aan het Stabiliteitsprogramma 2009-2014 : Pdf-versie;  Synthese en aanbevelingen (PDF, 297.36 KB) 13-27
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Het Stabiliteitsprogramma van België (2009-2013) :  Pdf-versie (PDF, 638.14 KB) 29-73
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Inventaris 2006 van de fiscale uitgaven :  Pdf-versie (PDF, 503.39 KB) 75-95
Themadossier "Boekhouding van de Belgische overheden" 97-280
BUFFEL, L. De modernisering van de boekhouding van de Federale Overheid: algemene opzet :  Pdf-versie (PDF, 676.97 KB);  abstract (PDF, 175.83 KB) 99-125
DESILLE, S. L’apport d’une comptabilité générale dans le système de comptabilité des administrations: avantages et difficultés :  Pdf-versie (PDF, 345.25 KB);  abstract (PDF, 183.41 KB) 127-142
KHROUZ F. en TSATSIS C. Le nouveau système comptable fédéral. Valeur ajoutée de la comptabilité générale :  Pdf-versie (PDF, 230.1 KB);  abstract (PDF, 176.98 KB) 143-150
KHROUZ F. en TSATSIS C. Transparence des relations comptables et financières entre pouvoirs publics et entreprises publiques: analyse des mécanismes de délocalisation de la dette :  Pdf-versie (PDF, 539.92 KB);  abstract (PDF, 195.33 KB) 151-176
LEGRAIN, C. Het hervormingsproject van de boekhouding van de federale staatsschuld :  Pdf-versie (PDF, 267.42 KB);  abstract (PDF, 162.65 KB) 177-189
COCK, G. Begrotings- en boekhoudsysteem in de Vlaamse Gemeenschap :  Pdf-versie (PDF, 327.44 KB);  abstract (PDF, 153.66 KB) 191-203
GRUSON, D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De financiële hervorming: de interne boekhoudkundige controle :  Pdf-versie (PDF, 566.69 KB);  abstract (PDF, 172.63 KB) 205-225
DESSOY, A. De boekhouding van de lokale besturen in België: tussen traditie en modernisering :  Pdf-versie (PDF, 1.06 MB);  abstract (PDF, 155.29 KB) 227-280
BLOMME, J. Schuld- of belastingvermindering en fiscale druk :  Pdf-versie (PDF, 4.51 MB);  pdf-versie (licht) (PDF, 485.44 KB);  tabellen (PDF, 373.09 KB);  abstract (PDF, 128.12 KB) 283-346