Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2010

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2010 (70ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2010

AUTEUR TITEL BLZ.
4de kwartaal, nr 4
Academische zitting “75 jaar Hoge Raad Van Financiën” Brussel, 22 maart 2011 5-111
 abstract (PDF, 148.04 KB) 7
VANDER VENNET, R. 75 jaar Hoge Raad van Financiën :  Pdf-versie (PDF, 185.7 KB) 9-13
JURION, B. Quelques réflexions sur l’évolution du rôle économique de l’impôt :  Pdf-versie (PDF, 316.14 KB) 15-29
QUADEN, G. La problématique du vieillissement et le rôle du Comité d’étude sur le vieillissement :  Pdf-versie (PDF, 1.46 MB) 31-43
COENE, L. De rol van de afdeling “Financieringsbehoeften van de Overheid” in het licht van de budgettaire uitdagingen :  Pdf-versie (PDF, 547.57 KB) 45-57
VAN ROMPUY, P. Commentaar bij de uiteenzetting van Luc Coene :  Pdf-versie (PDF, 131.14 KB) 59-64
REYNDERS, D. 75 ans du Conseil supérieur des Finances - Discours de clôture :  Pdf-versie (PDF, 265.33 KB) 65-73
BUFFEL, L. De institutionele geschiedenis van de Hoge Raad van Financiën (1996-2011) :  Pdf-versie (PDF, 492.18 KB) 75-111
3de kwartaal, nr 3
MOTTOUL, J.-M. Le développement du contrôle interne et des activités d’audit interne dans l’administration fédérale :  Pdf-versie (PDF, 309.84 KB) ;  abstract (PDF, 201.03 KB) 5-32
DE BUE, T. Performantieaudit bij de Franse Inspection générale des finances: een voorbeeld voor België? :  Pdf-versie (PDF, 744.64 KB) ;  abstract (PDF, 237.06 KB) 33-64
SARENS, G. DE VISSCHER, C. en VAN GILS, C. Risk Management and Internal Control in the Public Sector: An In-Depth Analysis of Belgian Social Security Public Institutions :  Pdf-versie (PDF, 465.11 KB) ;  abstract (PDF, 238.65 KB) 65-90
GOEMINNE, S. en SMOLDERS, C. Fiscale beperkingen en fiscaliteit: de verwachte impact van het fiscaal pact op de financiën en schuldenlast van Vlaamse gemeenten :  Pdf-versie (PDF, 998.89 KB) ;  abstract (PDF, 255.47 KB) 91-124
2de kwartaal, nr 2
HOGE RAAD VAN FINANCIEN "Studiecommissie voor de Vergrijzing" Jaarlijks verslag 2010 - Krachtlijnen : Pdf-versie ;  abstract (PDF, 430.08 KB) 5-19
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en parafiscaliteit" Advies betreffende de schommelingen van de verdeelsleutel van het aan de gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting - Synthese : Pdf-versie ;  abstract (PDF, 176.67 KB) 21-27
JACOBS, P.L. De kasverrichtingen in 2008 en 2009 van de federale overheid volgens de algemene schatkisttoestand :  Pdf-versie (PDF, 492.96 KB) ;  abstract (PDF, 200.4 KB) 29-70
SAVAGE, R. Recettes de TVA: Trajectoires rétrospectives effectives, non-discrétionnaires et discrétionnaires estimées (1970-2008) :  Pdf-versie (PDF, 2.43 MB) ;  abstract (PDF, 231.76 KB) 71-125
SAVAGE, R. Les cotisations sociales 1970-2008: trajectoires non-discrétionnaires et impulsions discrétionnaires :  Pdf-versie (PDF, 3.14 MB) ;  abstract (PDF, 262.5 KB) 127-190
1ste kwartaal, nr 1
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Het Stabiliteitsprogramma van België (2009-2012) :  Pdf-versie (PDF, 1.91 MB) 5-62
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" Evaluatie 2008 - 2009 en begrotingstrajecten ter voorbereiding van het volgende stabiliteitsprogramma - Synthese : Pdf-versie ;  abstract (PDF, 412.7 KB) 63-80
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en parafiscaliteit" Advies omtrent de doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden - Synthese : Pdf-versie ;  abstract (PDF, 549.67 KB) 81-92
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Inventaris 2007 van de fiscale uitgaven :  Pdf-versie (PDF, 379.78 KB) 93-112
Themadossier "de budgettaire aspecten van de Belgische gezondheidszorg"  115-321
BUFFEL, L. Inleiding tot het themadossier "de budgettaire aspecten van de Belgische gezondheidszorg" :  Pdf-versie (PDF, 248.29 KB) 115-118
MOENS, D. Bestedingen voor gezondsheidszorg in België gezien in een internationaal perspectief :  Pdf-versie (PDF, 1.87 MB) ;  abstract (PDF, 247.24 KB) 119-186
FASQUELLE, N., WEEMAES, S. en WILLEME, P. De gezondheidszorguitgaven: determinanten en projecties :  Pdf-versie (PDF, 658.19 KB) ;  abstract (PDF, 169.91 KB) 187-216
DE GRAEVE, D. en LECLUYSE, A. Eigen bijdragen en remgelden als instrument om uitgaven te beheersen :  Pdf-versie (PDF, 821.58 KB) ;  abstract (PDF, 191.85 KB) 217-244
AVALOSSE, H., CROMMELYNCK, A. en DEBÉTHUNE, X. Rollen, opdrachten & initiatieven van de ziekenfondsen in de gezondheidszorg :  Pdf-versie (PDF, 874.53 KB) ;  abstract (PDF, 232.18 KB) 245-298
DE VOS, M. en VAN DAMME, B. The rise of healthcare economy, challenges, opportunities and options for reform :  Pdf-versie (PDF, 743.73 KB) ;  abstract (PDF, 227.77 KB) 299-321