Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2012

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2012 (72ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2012

AUTEUR TITEL BLZ.
4de kwartaal, nr 4
De Vos, P. Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke consolideerde heffingsgrondslag voor de venootschapsbelasting. Historiek, hoofdkenmerken, inhoud, voor- en nadelen en Belgisch standpunt :  Pdf-versie (PDF, 548.91 KB) ;  abstract (PDF, 177.08 KB) 5-34
GÉRARD, M. en EL BAKKALI,  M. L’impostition des entreprises multinationalels en Europe: de la taxation séparée au modéle ACCIS :  Pdf-versie (PDF, 450.1 KB) ;  abstract (PDF, 157.75 KB) 35-66
3de kwartaal, nr 3
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Inventaris 2011 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de staat bëinvloeden :  Pdf-versie (PDF, 496.42 KB) 5-28
DE RIDDER, I. Belastinguitgaven in Nederland :  Pdf-versie (PDF, 755.61 KB) ;  abstract (PDF, 172.95 KB) 29-59
COPPENS, B. De Bijzondere Financieringswet: heden en toekomst :  Pdf-versie (PDF, 1.5 MB) ;  abstract (PDF, 155.75 KB) ;  volledige studie (PDF, 1.36 MB) 61-108
SMETS, F. Beoordeling van de economische impact van een belasting op financiële transacties in België :  Pdf-versie (PDF, 471.3 KB) ;  abstract (PDF, 147.97 KB) ;  volledige studie (PDF, 700.6 KB) 109-144
2de kwartaal, nr 2
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" Recente budgettaire evoluties en beoordeling ervan ten opzichte van de Stabiliteitsprogramma’s : Pdf-versie ;  samenvatting (PDF, 192.57 KB) 5-18
HOGE RAAD VAN FINANCIEN "Studiecommissie voor de Vergrijzing" Jaarlijks verslag : Pdf-versie ;  samenvatting (PDF, 279.83 KB) 19-40
SAVAGE, R. Politique budgétaire et fiscale discrétionnaire globale et par grandes Entités: le cas belge 1990-2010 :  Pdf-versie (PDF, 6.48 MB) ;  abstract (PDF, 384.86 KB) ;  methodologische bijlage (PDF, 234.98 KB) 41-142
PACOLET, J. & DE WISPELAERE, F. Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door de Dienst voor alimentatievorderingen: samenvatting :  Pdf-versie (PDF, 597.98 KB) ;  abstract (PDF, 192.94 KB) ;  volledige studie (PDF, 4.85 MB) 143-166
MAHIEU, B., HEYNDELS, B., BURSSENS, J., GOEMINNE, S. & SMOLDERS C. Een analyse van de relatie tussen KI en woningprijzen in de Vlaamse centrumsteden :  Pdf-versie (PDF, 2.19 MB) ;  abstract (PDF, 276.69 KB) 167-221
1ste kwartaal, nr 1
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" Advies begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015 : Pdf-versie ;  samenvatting (PDF, 181.91 KB) 5-18
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING Het Stabiliteitsprogramma van België (2012-2015) :  Pdf-versie (PDF, 1001.67 KB) 19-91
HOGE RAAD VAN FINANCIEN "Studiecommissie voor de Vergrijzing" Evaluatie van de pensioenbonus : Pdf-versie ;  samenvatting (PDF, 179.34 KB) 93-101
BUFFEL, L. De Europese noodhulp aan eurozonelidstaten in financiële moeilijkheden. Effecten voor de Belgische staatsfinanciën :  Pdf-versie (PDF, 776.03 KB) ;  abstract (PDF, 301.47 KB) 103-148
MATHÉ, M. & NICODÈME, G. Imposition du secteur financier – une revue des options :  Pdf-versie (PDF, 452.31 KB) ;  abstract (PDF, 214.24 KB) 149-176