Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2013

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2013 (73ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2013

AUTEUR TITEL BLZ.
4de kwartaal, nr 4
Themanummer “De uitdagingen van de financiën van de lokale overheden”
BUFFEL, L.  Inleiding bij het themanummer “De uitdagingen van de financiën van de lokale overheden” (PDF, 285.33 KB) 5-10
VAN CAUTER, K.  Europese rapporteringen inzake overheidstekorten en schulden en de rol van de lokale overheden (PDF, 684.09 KB) 11-38
LIERMAN, F. & DESSOY, A.  Impact du vieillissement démographique sur les finances des pouvoirs locaux (PDF, 1.4 MB) 39-72
LEROY, J.  De budgettaire situatie en vooruitzichten van de Vlaamse gemeenten bij de start van de legislatuur (PDF, 464.18 KB) 73-102
JURION, B.  Le financement des communes wallonnes, l’evolution de leur autonomie et de leur pouvoir fiscal (PDF, 417.24 KB) 103-122
COOLS, M. & PETIT, R.  Perspectives pour les finances communales bruxelloises (PDF, 511.8 KB) 123-142
AGENTSCHAP BINNENLANDSBESTUUR - TEAM FINANCIËN  Lokale overheidsinvesteringen (PDF, 526.09 KB) 143-162
PAGANO, G.  Le décret du 15 juillet 2008 et la réforme du fonds wallon des communes (PDF, 567.01 KB) 163-200
GOEMINNE, S., SMOLDERS, C. & VANDORPE, E.  Het fiscaal pact en het flypapereffect: een empirische analyse van de relatie tussenbeide voor de Vlaamse gemeenten (PDF, 447.8 KB) 201-224
3de kwartaal, nr 3
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"  Recente budgettaire evoluties en beoordeling ervan ten opzichte van het Stabiliteitsprogramma (PDF, 293.82 KB) ; Advies van de Hoge Raad van Financiën 5-21
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  Inventaris 2012 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de staat bëinvloeden (PDF, 513.49 KB) 23-47
VAN REYBROUCK, G.  Median wages: the new labour tax policy anchor? The relevance of wage distributions when calculating tax wedges (PDF, 1.96 MB) 49-80
DECOSTER, A. & VALENDUC, Ch.  L’autonomie accrue des régions en matière d’impôt des personnes physiques: premiers éléments d’évaluation (PDF, 477.24 KB) 81-107
VANDORPE, E. & SMOLDERS, C.  Liquiditeit van familiebedrijven: hoe bedreigend zijn de successierechten bij een onverwacht overlijden van de manager? (PDF, 506.51 KB) 109-138
PIRON, D.  Le cadre institutionnel de l’assainissement des finances publiques en Belgique (PDF, 949.88 KB) 139-180
2de kwartaal, nr 2
Themanummer “Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet"
COOSEMANS, L.  Inleiding bij het themanummer "Beschouwingen bij de hervorming van de bijzondere financieringswet" (PDF, 307.57 KB) 7-13
MATHOT, A.  Actief arbeidsmarktbeleid voor en na de staatshervorming (PDF, 495.25 KB) 15-46
SIMAR, L.  Transfert de compétences « Marché de l’emploi », une opportunité? (PDF, 713.71 KB) 47-81
DE BORMAN, A. & DE BRIEY, L. & HERMESSE, J.  Le transfert des allocations familiales et des soins de santé (PDF, 635.18 KB) 83-119
VERDONCK, M.  Analyse du volet « Financement ­complémentaire de la région de Bruxelles-Capitale » (PDF, 391.78 KB) 121-138
JENNES, G.  Effect van de hervorming van de Bijzondere Financieringswet op de publieke transferten tussen de Belgische Gewesten, met bijzondere aandacht voor het BHG (2012-2030) (PDF, 813.11 KB) 139- 164
VAN HECKE, A.  Het Europese begrotingskader en de interne verdeling van begrotingsinspanningen binnen een federale staat (PDF, 460.28 KB) 165-192
DESCHAMPS, R.  Perspectives budgétaires à moyen terme des Régions et Communautés et enjeux pour leurs politiques budgétaires (PDF, 300.38 KB) 193-204
ALGOED, K. & VAN DEN BOSSCHE, W.  De hervorming van de Bijzondere Financieringswet: wat zijn de gevolgen voor de houdbaarheid van de federale en gewestelijke overheidsfinanciën? (PDF, 631.6 KB) 205-236
1ste kwartaal, nr 1
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"  Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2013-2016 - samenvatting (PDF, 369.31 KB) ; Advies van de Hoge Raad van Financiën 5-21
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en parafiscaliteit"  Advies omtrent het fiscaal stelsel van de aandelenopties (februari 2013) (PDF, 533.24 KB) 23-51
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en parafiscaliteit"  Advies omtrent het fiscaal stelsel van de onderhoudsuitkeringen (maart 2013) (PDF, 601.69 KB) 53-78
GEENS, A. & VAN ANTWERPEN, C.  België en de internationale strijd tegen het bankgeheim in fiscale aangelegenheden: een overzicht van recente ontwikkelingen (PDF, 463.32 KB) 79-108
DEVUYST, K. & VAN PUYENBROECK, T.  Een ongelijkheidsanalyse van de Belgische ­gemeentefondsen (PDF, 1.1 MB) 109-155
VAN DEN HURK, M., VAN GARSSE, S. & VERHOEST, K.  Ten years of PPP in Belgium: an overview (PDF, 400.1 KB) 157-173