Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2014

De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2014 (74ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel. Van sommige artikels is een korte samenvatting (abstract) beschikbaar.

Inhoudsopgaven Documentatieblad 2014

AUTEUR TITEL BLZ.
4de kwartaal, nr 4
VALENDUC, Ch. & LENOIR, Th.  Révision de la méthode de prévision des recettes fiscales (PDF, 1.15 MB). 5-56
BUYSE, T. & HEYLEN, F.  Een structurele hervorming van het Belgische pensioensysteem. Macro-economische effecten, beleidsaanbevelingen en reflecties op de voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (PDF, 451.62 KB). 57-74
VAN CRAEYNEST, B.  Naar een evenwichtigere financiering van de pensioenen (PDF, 871 KB). 75-92
3de kwartaal, nr 3
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"  Advies 'Recente budgettaire evoluties en evaluaties ten opzichte van de doelstellingen' - synthese (PDF, 395.64 KB). 5-25
COURBE, P.  Accises sur les carburants et polluants locaux. Internalisation ou neutralité technologique (PDF, 618.38 KB)? 27-54
COURBE, P.  La taxation à l'achat et le contrôle des performances environnementales du parc automobile. Mise en perspective européenne (PDF, 1.77 MB). 55-90
ISEBAERT, D.  The Belgian housing policy, its adverse effect on labour mobilility and the negative externalities of homeownership (PDF, 782.74 KB). 91-115
2de kwartaal, nr 2
LIERMAN, F.  Ondernemingsinvesteringen niet gediend door monetair beleid (PDF, 1.14 MB)? 5-22
VAN DE PERRE, S.  Belastinggedrag en 'tax culture'. De wisselwerking tussen de fiscale geschiedenis van België in de 19de eeuw en actuele concepten (PDF, 717.52 KB). 23-66
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en parafiscaliteit"  Een tax shifting ten voordele van arbeid en bredere belastinggrondslagen (PDF, 627.45 KB). 67-90
1ste kwartaal, nr 1
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"  Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2014-2017 - samenvatting (PDF, 437.64 KB) ; Advies van de Hoge Raad van Financiën. 5-22
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"  Verslag over de budgettaire evolutie van de Lokale Overheden (maart 2014) (PDF, 496.63 KB). 23-46
DIDDEREN, D.  La nouvelle gouvernance économique européenne : les motivations des réformes (PDF, 618.43 KB). 47-86
BUFFEL, L. & VANALME, E.  De omzetting van de nieuwe Europese budgettaire regelgeving in België (PDF, 1008.18 KB). 87-156
MOESEN, W.  An economic tale on the strict fiscal governance in the Euro area (PDF, 602.99 KB). 157-176
GEEROMS, H. & KARBOWNIK, P.  How to complete the EU’s banking union (PDF, 1.51 MB). 177-232