Wat is het Documentatieblad ?

Documentatieblad

 • Wat is het Documentatieblad?

  Het Documentatieblad is een trimesterieel tijdschrift dat oorspronkelijk bestemd was voor de ambtenaren van Financiën maar dat thans een ruimere verspreiding kent.

  Onderwerpen

  • economische en financiële actualiteit; 
  • wetenschappelijke publicaties op het terrein van de beroepsspecialiteit van de ambtenaren van Financiën; 
  • resultaten van persoonlijke studies en opzoekingen op beroeps- en wetenschappelijk vlak; 
  • adviezen en rapporten van de Hoge Raad van Financiën; 
  • aanwinsten van de Infotheek van de FOD Financiën.

  Forum

  Het Documentatieblad wil reacties uitlokken en een dialoog tussen ambtenaren en academici tot stand brengen. De auteurs, zowel van binnen als van buiten het departement kunnen vrijuit hun mening weergeven, op voorwaarde dat ze zich houden aan de beroepsdeontologie en rekening houden met de menselijke waardigheid.

  Verantwoordelijkheid van de auteur

  De bijdragen (zelfs de niet-ondertekende) die in het Documentatieblad verschijnen, worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteur. U mag de teksten dus niet beschouwen als het officiële standpunt van de administratie of van de bewindvoerende Minister.

  Zie in dit verband ook "Call for papers".

 • Hoe kan u het Documentatieblad verkrijgen?

  U kan het Documentatieblad verkrijgen door:

  • de inhoudsopgaven van de jongste jaargangen online te raadplegen. Vanaf jaargang 2005 zijn immers de volledige artikels en/of beknopte samenvattingen downloadbaar; 
  • het te raadplegen in de Infotheek van de FOD Financiën en andere gespecialiseerde bibliotheken;
  • een afzonderlijk nummer of een abonnement aan te vragen via het e-mailadres van de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning : info.docufin@minfin.fed.be.

  Abonnees ontvangen op bepaalde tijdstippen een overzicht van de aanwinsten van de Infotheek van de FOD Financiën.