Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inventaris van subsidies voor fossiele brandstoffen

Het federale deel van het "Nationaal Energie- en Klimaatplan" (NEKP) omvat de verplichting om een inventaris op te maken van de subsidies voor fossiele brandstoffen.

Dit rapport werd gezamenlijk opgesteld door de Studiedienst van de FOD Financiën en de Dienst Klimaatverandering van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu. 

ARCHIEF