Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Inventaris van subsidies voor fossiele brandstoffen

Het federale deel van het "Nationaal Energie- en Klimaatplan" (NEKP) omvat de verplichting om een inventaris op te maken van de subsidies voor fossiele brandstoffen.

Dit rapport werd gezamenlijk opgesteld door de Studiedienst van de FOD Financiën en de Dienst Klimaat van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu.