Working papers en Briefing notes

Working papers en Briefing notes

  • Working papers

    Het doel van de 'Working papers' is het presenteren van studie- en onderzoekswerk uitgevoerd bij de FOD Financiën, Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. De geuite meningen zijn die van de auteurs en binden de FOD Financiën of de minister van Financiën niet.

  • Briefing notes

    De 'Briefing notes' zijn informatie- en analysedocumenten opgemaakt door de FOD Financiën, Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. De geuite meningen zijn die van de auteurs en binden de FOD Financiën of de minister van Financiën niet.