1.4.1 - Aantal accijnsaangifte

Aantal accijnsaangifte
2015 2016 2017
Vervoer onder schorsing van accijnzen Vertrek 482.733 502.106 517.842
Aankomst 239.558 233.397 232.076
Inverbruiksstelling 131.632 132.609 131.741