1.1.1. Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen

AJ 2015
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017
Toestand op 31.12.2017
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
PB 6.945.234 6.575.561 426.306 0 7.001.867 6.664.986 436.585 0 7.101.571
VenB (1) 507.850 2.332 499.762 15.615 517.709 2.104 418.155 13.285 433.544
RPB (1) 97.917 1.030 98.028 1.225 100.283 1.023 94.198 1.191 96.412
BNI vennootschappen (1) (2) 10.073 197 8.619 117 8.933 214 8.714 104 9.032
BNI natuurlijke personen (1) 85.406 1.242 95.330 0 96.572 1.304 96.674 0 97.978

AAFisc is een  doelgroepgerichte (PDF, 66.75 KB) organisatie met 3 administraties:

Er zijn enkele uitzonderingen:

  • De Adm. P omvat ook het Polyvalent centrum Eupen, dat alle dossiers van het Duitstalige landsgedeelte behandelt: Particulieren, Kleine en Middelgrote ondernemingen en Grote ondernemingen.
  • De Adm. KMO omvat ook het Controle centrum Brussel 4 dat de dossiers van parlementairen behandelt, en het centrum Buitenland dat instaat voor de behandeling van alle dossiers van niet inwoners (natuurlijke personen en vennootschappen).

(1)De cijfers over belastingplichtigen VenB, RPB, BNI vennootschappen en BNI natuurlijke personen in de Adm. P betreffen dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(2)Belastingplichtigen BNI vennootschappen in de Adm. GO zijn vennootschappen die beantwoorden aan het criterium 'specifieke activiteitensector' (in het bijzonder de banken en verzekeringen).