1.1.2. Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen

Jaar 2015
Toestand op 31.12.2015
Jaar 2016
Toestand op 31.12.2016
Jaar 2017
Toestand op 31.12.2017
FISC Adm. P (3) Adm. KMO Adm. Go FISC Adm. P (3) Adm. KMO Adm. Go FISC
Btw-belastingplichtigen die maandelijks een aangifte moeten indienen (a) 91.427 797 78.982 11.549 91.328 798 80.291 9.563 90.652
Btw-belastingplichtigen die een gewone driemaandelijkse aangifte moeten indienen 584.644 3.681 593.945 971 598.597 3.712 612.614 532 616.858
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en onderworpen zijn aan een forfait 16.381 102 15.149 0 15.251 97 13.842 0 13.939
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en eveneens onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling 441 6 441 0 447 6 439 0 445
Totaal btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte indienen (b) 601.466 3.789 609.535 971 614.295 3.815 626.895 532 631.242
Personen die bijzondere aangiften moeten indienen(1) (c) 3.182 104 5.853 10 6.066 115 7.280 87 7.482
Btw-belastingplichtigen vrijgesteld van het indienen van periodieke aangiften en die geen bijzondere aangiften moeten indienen(2) (d) 173.404 1.653 187.390 5.284 194.327 1.711 206.937 5.317 213.965
Totaal (a, b, c, d) 869.479 6.343 881.760 17.913 906.016 6.439 921.403 15.499 943.341

(1)Cfr. artikel 25ter, § 1 van het Btw-Wetboek.
Overschrijding van de drempel: wanneer in het lopende kalenderjaar het bedrag van de verrichtte intracommunautaire verwervingen 11.200 euro (exclusief btw) overschrijdt, zijn die verwervingen, onder de door de wettelijke bepaling voorziene voorwaarden, in België aan de belasting onderworpen.
Lichting van de optie: de wet voorziet dat btw-belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om al hun intracommunautaire verwervingen aan de btw in België te onderwerpen.

(2)De personen die geen periodieke of bijzondere aangifte moeten indienen zijn:

  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (artikel 57 van het Btw-Wetboek);
  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling (artikel 56, § 2 van het Btw-Wetboek);
  • btw-belastingplichtigen wiens handelingen zijn vrijgesteld, o.a. dokters en tandartsen (artikel 44 van het Btw-Wetboek);
  • gefailleerde btw-belastingplichtigen (onderworpen aan een bijzonder regime);
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen.

(3)De belastingplichtigen van de Adm. P zijn dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.