1.1.3. PB - Beheer van de aangiften

AJ 2015 
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017(1) 
Toestand op 31.12.2017
Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Aantal verwachtte aangiften 4.780.631 4.411.361 425.559 4.836.920 4.469.262 436.495 0 4.905.757
Aantal verzonden VVA(2) 2.164.603 2.164.200 747 2.164.947 2.195.724 90 0 2.195.814
Totaal aantal te behandelen aangiften 6.945.234 6.575.561 426.306 7.001.867 6.664.986 436.585 0 7.101.571
Totaal aantal ingediende aangiften
(met uitzondering van de VVA die per definitie als ingediend binnen de termijn worden beschouwd)
Binnen de termijn 4.326.722 90,51 % 4.018.164 91,09 % 397.314 93,36 % 4.415.478 91,29 % 4.035.802 90,30 % 399.268 91,47 % 0 0 4.435.070 90,41 %
Laattijdig 187.648 3,93 % 185.066 4,20 % 18.479 4,34 % 203.545 4,21 % 157.795 3,53 % 15.500 3,55 % 0 0 173.295 3,53 %
Totaal ingediend 4.514.370 94,43 % 4.203.230 95,28 % 415.793 97,71 % 4.619.023 95,50 % 4.193.597 93,83 % 414.768 95,02 % 0 0 4.608.365 93,94 %
Niet ingediend 266.261 5,57 % 208.131 4,72 % 9.766 2,29 % 217.897 4,50 % 275.665 6,17 % 21.727 4,98 % 0 0 297.392 6,06 %
Totaal 4.780.631 100,00 % 4.411.361 100,00 % 425.559 100,00 % 4.836.920 100,00 % 4.469.262 100,00 % 436.495 100,00 % 0 0 4.905.757 100,00 %
Gebruikt kanaal (3) Elektronisch (via Tax-on-web) 3.448.119 76,38 % 3.235.406 76,97 % 373.350 89,79 % 3.608.756 78,13 % 3.327.258 79,34 % 378.080 91,15 % 0 0 3.705.338 80,40 %
Papier 1.066.251 23,62 % 967.824 23,03 % 42.443 10,21 % 1.010.267 21,87 % 866.339 20,66 % 36.688 8,85 % 0 0 903.027 19,60 %
Totaal 4.514.370 100,00 % 4.203.230 100,00 % 415.793 100,00% 4.619.023 100,00 % 4.193.597 100,00 % 414.768 100,00 % 0 0 4.608.365 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte(4) 35.658 13,39 % 33.988 16,33 % 3.548 36,33 % 37.536 17,23 % 462 0,17 % 20 0,09 % 0 0 482 0,16 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(4) 91.461 34,35 % 101.706 48,87 % 782 8,01 % 102.488 47,04 % 15.363 5,57 % 12 0,06 % 0 0 15.375 5,17 %
Totaal 127.119 47,74 % 135.694 65,20 % 4.330 44,34 % 140.024 64,26 % 15.825 5,74 % 32 0,15 % 0 0 15.857 5,33 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 4.466.537 66,87 % 4.702.777 73,86 % 242.607 58,24 % 4.945.384 72,90 % 4.713.955 73,78 % 216.496 52,19 % 0 0 4.930.451 72,46 %
Aantal verificaties in beheer(5) Totaal 2.112.536 44,19 % 1.886.586 42,77 % 187.577 44,08 % 2.074.163 42,88 % 798.135 17,86 % 71.094 16,29 % 0 0 869.229 17,72 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 1.802.910 37,71 % 1.447.375 32,81 % 161.688 37,99 % 1.609.063 33,27 % 659.375 14,75 % 63.983 14,66 % 0 0 723.358 14,75 %
Waarvan rechtzettingen 264.607 5,53 % 258.242 5,85 % 18.993 4,46 % 277.235 5,73 % 112.265 2,51 % 6.783 1,55 % 0 0 119.048 2,43 %
Waarvan ontheffingen 45.019 0,94 % 45.563 1,03 % 2.865 0,67 % 48.428 1,00 % 10.670 0,24 % 296 0,07 % 0 0 10.966 0,22 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2017 handelen over de periode 01.07.2017 tot 31.12.2017. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)Sommige belastingplichtigen krijgen een vooraf ingevuld voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) en moeten dus geen andere aangifte indienen. Als de belastingplichtige akkoord gaat met het voorstel, moet hij niets meer doen. Als hij niet akkoord gaat, wijzigt hij zijn aangifte in TOW of vraagt hij de administratie zijn aangifte te wijzigen.

(3)AAFisc spoort de belastingplichtigen aan om de elektronische kanalen te gebruiken voor het indienen van de aangiften. MyMinfin biedt de belastingplichtigen online hulp aan bij het invullen van de aangifte. Dat verkleint de foutenmarge en betekent dus ook minder correcties bij het behandelen van de aangiften.

(4)De behandeling van de niet-indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.

(5)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2017 zal dus plaatshebben in 2018. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.