1.1.4 VenB - Beheer van de aangiften

AJ 2015
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017(1)
Toestand op 31.12.2017
Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal te behandelen aangiften 507.850 2.332 499.762 15.615 517.709 2.104 418.155 13.285 433.544
Totaal aantal ingediende aangiften Binnen de termijn 429.994 84,67 % 2.137 420.364 14.850 437.351 84,48 % 19.951 356.579 12.787 371.317 85,65 %
Laattijdig 30.729 6,05 % 132 5,66 % 32.517 6,51 % 592 3,79 % 33.241 6,42 % 53 2,52 % 14.826 3,55 % 238 1,79 % 15.117 3,49 %
Totaal ingediend 460.723 90,72 % 2.269 97,30 % 452.881 90,62 % 15.442 98,89 % 470.592 90,90 % 2.004 95,25 % 371.405 88,82 % 13.025 98,04 % 386.434 89,13 %
Niet ingediend (3) 47.127 9,28 % 63 2,70 % 46.881 9,38 % 173 1,11 % 47.117 9,10 % 100 4,75 % 46.750 11,18 % 260 1,96 % 47.110 10,87 %
Totaal 507.850 100,00 % 2.332 100,00 % 499.762 100,00 % 15.615 100,00 % 517.709 100,00 % 2.104 100,00 % 418.155 100,00 % 13.285 100,00 % 433.544 100,00 %
Gebruikt kanaal (4) Elektronisch (via Biztax) 456.081 98,99 % 2.257 99,47 % 449.977 99,36 % 15.424 99,88 % 467.658 99,38 % 1.993 99,45 % 370.584 99,78 % 13.021 99,97 % 385.598 99,78 %
Papier 4.642 1,01 % 12 0,53 % 2.904 0,64 % 18 0,12 % 2.934 0,62 % 11 0,55 % 821 0,22 % 4 0,03 % 836 0,22 %
Totaal 460.723 100,00 % 2.269 100,00 % 452.881 100,00 % 15.442 100,00 % 470.592 100,00 % 2.004 100,00 % 371.405 100,00 % 13.025 100,00 % 386.434 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (3) 6.081 12,90 % 10 15,87 % 3.130 6,68 % 28 16,18 % 3.168 6,72 % 0 0,00 % 101 0,22 % 13 5,00 % 114 0,24 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis (3) 28.645 60,80 % 0 0,00 % 13.923 29,70 % 19 10,98 % 13.942 29,59 % 0 0,00 % 2.866 6,13 % 1 0,38 % 2.867 6,09 %
Totaal 34.735 73,71 % 10 15,87 % 17.053 36,38 % 47 27,17 % 17.110 36,31 % 0 0,00 % 2.967 6,35 % 14 5,38 % 2.981 6,33 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 355.190 77,09 % 2.051 90,39 % 437.974 96,71 % 15.059 97,52 % 455.084 96,70 % 1.613 80,49 % 323.431 87,08 % 11.775 90,40 % 336.819 87,16 %
Aantal verificaties in beheer (5) Totaal 119.764 25,99 % 256 11,28 % 35.557 7,85 % 308 1,99 % 36.121 7,68 % 183 9,13 % 9.302 2,50 % 84 0,64 % 9.569 2,48 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 105.758 22,95 % 210 9,26 % 9.749 2,15 % 138 0,89 % 10.097 2,15 % 161 8,03 % 4.693 1,26 % 54 0,41 % 4.908 1,27 %
Waarvan rechtzettingen 13.462 2,92 % 27 1,19 % 7.779 1,72 % 98 0,63 % 7.904 1,68 % 6 0,30 % 1.163 0,31 % 13 0,10 % 1.182 0,31 %
Waarvan ontheffingen 544 0,12 % 8 0,35 % 495 0,11 % 7 0,05 % 510 0,11 % 16 0,80 % 213 0,06 % 3 0,02 % 232 0,06 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2017 handelen over de periode 01.07.2017 tot 31.12.2017. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De aangiften te behandelen door de Adm. P zijn dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)De behandeling van de niet-indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.

(4)Het indienen van de aangiften via de toepassing Biztax is verplicht sinds het aanslagjaar 2014. Een papieren aangifte indienen is alleen mogelijk als de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dat geval moet de onderneming een vrijstelling vragen bij het lokaal taxatiekantoor. Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

(5)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2017 zal dus plaatshebben in 2018. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.

De verdere ontwikkeling van de toepassing Biztax heeft als gevolg dat de kwaliteit van de elektronisch ingediende VenB-aangiften verbeterd is. Het aantal fouten door de belastingplichtige en het aantal manuele tussenkomsten in beheer zijn daardoor afgenomen.