1.1.5. RPB - Beheer van de aangiften

AJ 2015
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017(1)
Toestand op 31.12.2017
Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal te behandelen aangiften 97.917 1.030 98.028 1.225 100.283 1.023 94.198 1.191 96.412
Totaal aantal ingediende aangiften Binnen de termijn 55.560 56,74 % 558 54,17 % 50.227 51,24 % 944 77,06 % 51.729 51,58 % 680 66,47 % 55.626 59,05 % 970 81,44 % 57.276 59,41 %
Laattijdig 32.792 33,49 % 429 41,65 % 35.747 36,47 % 272 22,20 % 36.448 36,35 % 220 21,51 % 15.379 16,33 % 153 12,85 % 15.752 16,34 %
Totaal ingediend 88.352 90,23 % 987 95,83 % 85.974 87,70 % 1.216 99,27 % 88.177 87,93 % 900 87,98 % 71.005 75,38 % 1.123 94,29 % 73.028 75,75 %
Niet ingediend (3) 9.565 9,77 % 43 4,17 % 12.054 12,30 % 9 0,73 % 12.106 12,07 % 123 12,02 % 23.193 24,62 % 68 5,71 % 23.384 24,25 %
Totaal 97.917 100,00 % 1.030 100,00 % 98.028 100,00 % 1.225 100,00 % 100.283 100,00 % 1.023 100,00 % 94.198 100,00 % 1.191 100,00 % 96.412 100,00 %
Gebruikt kanaal (4) Elektronisch (via Biztax) 75.426 85,37 % 887 89,87 % 76.210 88,64 % 1.204 99,01 % 78.301 88,80 % 869 96,56 % 68.337 96,24 % 1.123 100,00 % 70.329 96,30 %
Papier 12.926 14,63 % 100 10,13 % 9.764 11,36 % 12 0,99 % 9.876 11,20 % 31 3,44 % 2.668 3,76 % 0 0,00 % 2.699 3,70 %
Totaal 88.352 100,00 % 987 100,00 % 85.974 100,00 % 1.216 100,00 % 88.177 100,00 % 900 100,00 % 71.005 100,00 % 1.123 100,00 % 73.028 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (3) 565 5,91 % 3 6,98 % 142 1,18 % 0 0,00 % 145 1,20 % 0 0,00 % 2 0,01 % 0 0,00 % 2 0,01 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(3) 6.770 70,78 % 0 0,00 % 2.309 19,16 % 0 0,00 % 2.309 19,07 % 0 0,00 % 135 0,58 % 0 0,00 % 135 0,58 %
Totaal 7.335 76,69 % 3 6,98 % 2.451 20,33 % 0 0,00 % 2.454 20,27 % 0 0,00 % 137 0,59 % 0 0,00 % 137 0,59 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 66.087 74,80 % 783 79,33 % 79.483 92,45 % 1.118 91,94 % 81.384 92,30 % 673 74,78 % 58.704 82,68 % 926 82,46 % 60.303 82,58 %
Aantal verificaties in beheer (5) Totaal 23.994 27,16 % 219 22,19 % 9.669 11,25 % 47 3,87 % 9.935 11,27 % 17 1,89 % 1.874 2,64 % 2 0,18 % 1.893 2,59 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 23.908 27,06 % 214 21,68 % 6.168 7,17 % 9 0,74 % 6.391 7,25 % 17 1,89 % 1.673 2,36 % 0 0,00 % 1.690 2,31 %
Waarvan rechtzettingen 71 0,08 % 2 0,20 % 778 0,90 % 28 2,30 % 808 0,92 % 0 0,00 % 127 0,18 % 2 0,18 % 129 0,18 %
Waarvan ontheffingen 15 0,02 % 0 0,00 % 8 0,01 % 1 0,08 % 9 0,01 % 0 0,00 % 7 0,01 % 0 0,00 % 7 0,01 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2017 handelen over de periode 01.07.2017 tot 31.12.2017. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De aangiften te behandelen door de Adm. P zijn dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)De behandeling van de niet-indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.

(4)Het indienen van de aangiften via de toepassing Biztax is verplicht sinds het aanslagjaar 2014. Een papieren aangifte indienen is alleen mogelijk als de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dat geval moet de onderneming een vrijstelling vragen bij het lokaal taxatiekantoor. Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

(5)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2017 zal dus plaatshebben in 2018. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.

De verdere ontwikkeling van de toepassing Biztax heeft als gevolg dat de kwaliteit van de elektronisch ingediende RPB-aangiften verbeterd is. Het aantal fouten door de belastingplichtige en het aantal manuele tussenkomsten in beheer zijn daardoor afgenomen.