1.1.6. BNI vennootschappen - Beheer van de aangiften

AJ 2015
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017(1)
Toestand op 31.12.2017
Totaal Adm. P (2) Adm. KMO Adm. GO (3) Totaal Adm. P (2) Adm. KMO Adm. GO (3) Totaal
Totaal aantal te behandelen aangiften 10.073 197 8.619 117 8.933 214 8.714 104 9.032
Totaal aantal ingediende aangiften Binnen de termijn 3.929 39,01% 114 57,87 % 4.030 46,76 % 111 94,87 % 4.255 47,63 % 139 64,95 % 3.782 43,40 % 95 91,35 % 4.016 44,46 %
Laattijdig 1.957 19,43 % 27 13,71 % 1.328 15,41 % 4 3,42 % 1.359 15,21 % 11 5,14 % 608 6,98 % 4 3,85 % 623 6,90 %
Totaal ingediend 5.886 58,43 % 141 71,51 % 5.358 62,16 % 115 98,29 % 5.614 62,85 % 150 70,09 % 4.390 50,38 % 99 95,19 % 4.639 51,36 %
Niet ingediend (4) 4.187 41,57 % 56 28,43 % 3.261 37,84 % 2 1,71 % 3.319 37,15 % 64 29,91 % 4.324 49,62 % 5 4,81 % 4.393 48,64 %
Totaal 10.073 100,00 % 197 100,00 % 8.619 100,00 % 117 100,00 % 8.933 100,00 % 214 100,00 % 8.714 100,00 % 104 100,00 % 9.032 100,00 %
Gebruikt kanaal (5) Elektronisch (via Biztax) 4.869 82,72 % 131 92,91 % 4.835 90,24 % 111 96,52 % 5.077 90,43 % 147 98,00 % 4.257 96,97 % 98 98,99 % 4.502 97,05 %
Papier 1.017 17,28 % 10 7,09 % 523 9,76 % 4 3,48 % 537 9,57 % 3 2,00 % 133 3,03 % 1 1,01 % 137 2,95 %
Totaal 5.886 100,00 % 141 100,00 % 5.358 100,00 % 115 100,00% 5.614 100,00 % 150 100,00 % 4.390 100,00 % 99 100,00 % 4.639 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (4) 9 0,21 % 0 0,00 % 8 0,25 % 0 0,00 % 8 0,24 % 0 0,00 % 1 0,02 % 0 0,00 % 1 0,02 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(4) 1.452 34,68 % 0 0,00 % 217 6,65 % 0 0,00 % 217 6,54 % 0 0,00 % 16 0,37 % 0 0,00 % 16 0,36 %
Totaal 1.461 34,89 % 0 0,00 % 225 6,90 % 0 0,00 % 225 6,78 % 0 0,00 % 17 0,39 % 0 0,00 % 17 0,39 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 3.672 62,39 % 141 100,00 % 4.522 84,40 % 111 96,52 % 4.774 85,04 % 134 89,33 % 2.664 60,68 % 86 86,87 % 2.884 62,17 %
Aantal verificaties in beheer (6) Totaal 1.995 33,89 % 0 0,00 % 952 17,77 % 2 1,74 % 954 16,99 % 1 0,67 % 793 18,06 % 1 1,01 % 795 17,14 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 1.976 33,57 % 0 0,00 % 703 13,12 % 1 0,87 % 704 12,54 % 1 0,67 % 789 17,97 % 0 0,00 % 790 17,03 %
Waarvan rechtzettingen 15 0,25 % 0 0,00 % 14 0,26 % 0 0,00 % 14 0,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 1,01 % 1 0,02 %
Waarvan ontheffingen 4 0,07 % 0 0,00 % 4 0,07 % 1 0,87 % 5 0,09 % 0 0,00 % 3 0,07 % 0 0,00 % 3 0,06 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2017 handelen over de periode 01.07.2017 tot 31.12.2017. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De aangiften te behandelen door de Adm. P zijn dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)e aangiften te behandelen door de Adm. GO zijn vennootschappen die beantwoorden aan het criterium ‘specifieke activiteitensector’ (in het bijzonder de banken en verzekeringen).

(4)Dit cijfer omvat:

  • aangiften waarvoor na onderzoek blijkt dat ze niet ingediend moesten worden (en die dus administratief worden afgesloten), en
  • belastingplichtigen die niet in België belastbaar zijn maar verplicht zijn een nihilaangifte in te dienen.

Voor deze beide categorieën ligt het aantal niet-indieners hoog.

Bovendien start de behandeling van de niet-indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.

(5)Het indienen van de aangiften via de toepassing Biztax is verplicht sinds het aanslagjaar 2014. Een papieren aangifte indienen is alleen mogelijk als de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dat geval moet de onderneming een vrijstelling vragen bij het lokaal taxatiekantoor. Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

(6)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2017 zal dus plaatshebben in 2018. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.

De verdere ontwikkeling van de toepassing Biztax heeft als gevolg dat de kwaliteit van de elektronisch ingediende BNI Vennootschappen-aangiften verbeterd is. Het aantal fouten door de belastingplichtige en het aantal manuele tussenkomsten in beheer zijn daardoor afgenomen.