1.1.7. BNI natuurlijke personen - Beheer van de aangiften

AJ 2015
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016
Toestand op 30.06.2017
AJ 2017(1)
Toestand op 31.12.2017
Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P(2) Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal te behandelen aangiften 85.406 1.242 95.330 0 96.572 1.304 96.674 0 97.978
Aantal verzonden VVA 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal te behandelen aangiften 85.406 1.242 95.330 0 96.572 1.304 96.674 0 97.978
Totaal aantal ingediende aangiften (met uitzondering van de VVA die per definitie als ingediend binnen de termijn worden beschouwd) Binnen de termijn 39.488 46,24 % 856 68,92 % 52.756 55,34 % 0 53.612 55,52 % 906 69,48 % 56.599 58,55 % 0 57.505 58,69 %
Laattijdig 23.636 27,67 % 172 13,85 % 13.265 13,91 % 0 13.437 13,91 % 32 2,45 % 3.690 3,82 % 0 3.722 3,80 %
Totaal ingediend 63.124 73,91 % 1.028 82,77 % 66.021 69,26 % 0 67.049 69,43 % 938 71,93 % 60.289 62,36 % 0 61.227 62,49 %
Niet ingediend (3) 22.282 26,09 % 214 17,23 % 29.309 30,74 % 0 29.523 30,57 % 366 28,07 % 36.385 37,64 % 0 36.751 37,51 %
Totaal 85.406 100,00 % 1.242 100,00 % 95.330 100,00 % 0 96.572 100,00 % 1.304 100,00 % 96.674 100,00 % 0 97.978 100,00 %
Gebruikt kanaal (4) Elektronisch
(via Tax-on-web)
15.416 24,42 % 81 7,88 % 17.845 27,03 % 0 17.926 26,74 % 116 12,37 % 20.998 34,83 % 0 21.114 34,48 %
Papier 47.708 75,58 % 947 92,12 % 48.176 72,97 % 0 49.123 73,26 % 822 87,63 % 39.291 65,17 % 0 40.113 65,52 %
Totaal 63.124 100,00 % 1.028 100,00 % 66.021 100,00 % 0 67.049 100,00 % 938 100,00 % 60.289 100,00 % 0 61.227 100,00 %
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (3) 315 1,41 % 1 0,47 % 3 0,01 % 0 4 0,01 % 0 0,00 % 1 0,00 % 0 1 0,00 %
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis (3) 109 0,49 % 0 0,00% 47 0,16 % 0 47 0,16 % 0 0,00 % 5 0,01 % 0 5 0,01 %
Totaal 424 1,90 % 1 0,47 % 50 0,17 % 0 51 0,17 % 0 0,00 % 6 0,02 % 0 6 0,02 %
Aantal automatisch ingekohierde aangiften (niet gewijzigde VVA inbegrepen) 4.914 7,78 % 172 16,73 % 14.938 22,63 % 0 15.110 22,54 % 27 2,88 % 3.281 5,44 % 0 3.308 5,40 %
Aantal verificaties in beheer (5) Totaal 53.803 85,23 % 723 70,33 % 50.106 75,89 % 0 50.829 75,81 % 22 2,35 % 1.068 1,77 % 0 1.090 1,78 %
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 52.975 83,92 % 677 65,86 % 49.052 74,30 % 0 49.729 74,17 % 21 2,24 % 1.059 1,76 % 0 1.080 1,76 %
Waarvan rechtzettingen 353 0,56 % 33 3,21 % 131 0,20 % 0 164 0,24 % 1 0,11 % 1 0,00 % 0 2 0,00 %
Waarvan ontheffingen 51 0,08 % 12 1,71 % 873 1,32 % 0 885 1,32 % 0 0,00 % 2 0,00 % 0 2 0,00 %

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2017 handelen over de periode 01.07.2017 tot 31.12.2017. Dat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De aangiften te behandelen door de Adm. P zijn dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)AAFisc spoort de burgers aan om de elektronische kanalen te gebruiken voor het indienen van de aangiften. MyMinfin biedt de belastingplichtigen online hulp aan bij het invullen van de aangifte. Dat verkleint de foutenmarge en betekent dus ook minder correcties bij het behandelen van de aangiften.

(4)De behandeling van de niet indieners (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een seponering) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.

(5)De verificaties in beheer starten onmiddellijk vanaf de ontvangst van de aangiften en worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2017 zal dus plaatshebben in 2018. De cijfers over het aanslagjaar 2017 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2018) in het jaarverslag 2018.