1.1.8. BTW - Beheer van de aangiften

Jaar 2015 Jaar 2016(1) Jaar 2017
Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal ingediende aangiften Maandelijkse periodieke aangiften 1.100.259 31,60 % 9.489 38,24 % 958.456 28,37 % 129.097 97,31 % 1.097.042 31,03 % 9.556 37,99 % 946.175 27,67 % 136.044 96,93 % 1.091.775 30,45 %
Trimestriële periodieke aangiften 2.375.543 68,22 % 15.073 60,74 % 2.413.195 71,44 % 3.016 2,27 % 2.431.284 68,77 % 15.317 60,89 % 2.466.901 72,13 % 3.817 2,72 % 2.486.035 69,34 %
Bijzondere aangiften 6.283 0,18 % 254 1,02 % 6.399 0,19 % 547 0,41 % 7.200 0,20 % 282 1,12 % 6.906 0,20 % 496 0,35 % 7.684 0,21 %
Totaal 3.482.085 100,00 % 24.816 100,00 % 3.378.050 100,00 % 132.660 100,00 % 3.535.526 100,00 % 25.155 100,00 % 3.419.982 100,00 % 140.357 100,00 % 3.585.494 100,00 %
Gebruikt kanaal(2) Via Intervat 3.394.334 97,66 % 23.669 96,36 % 3.301.869 97,93 % 130.320 98,64 % 3.455.858 97,95 % 23.940 96,25 % 3.346.660 98,05 % 138.442 98,99 % 3.509.042 98,08 %
Gescande papieren aangiften 39.963 1,15 % 534 2,17 % 36.448 1,08 % 28 0,02 % 37.010 1,05 % 562 2,26 % 32.340 0,95 % 18 0,01 % 32.920 0,92 %
Papieren aangifte manueel ingegeven 41.505 1,19 % 359 1,46 % 33.334 0,99 % 1.765 1,34 % 35.458 1,00 % 371 1,49 % 34.076 1,00 % 1.401 1,00 % 35.848 1,00 %
Totaal periodieke aangiften 3.475.802 100,00 % 24.562 100,00 % 3.371.651 100,00 % 132.113 100,00 % 3.528.326 100,00 % 24.873 100,00 % 3.413.076 100,00 % 139.861 100,00 % 3.577.810 100,00 %
Bijzondere rekening ingevolge niet-indiening van de aangifte (begrepen in de verificaties in beheer) (3) 34.163 31.218 113 29.292 195 29.600
Aantal verificaties in beheer (4) 187.892 150.289 1.079 139.117 1.986 142.182

(1)De beheerteams gingen pas op 01.07.2016 van start, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 de bijzondere rekeningen en het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.

(2)Het indienen van de aangiften via de toepassing Intervat is verplicht sinds 2010. Een papieren aangifte indienen is alleen mogelijk als de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dat geval moet de onderneming een vrijstelling vragen bij het lokaal taxatiekantoor. Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

(3)Als een belastingplichtige geen btw-aangifte indient, wordt een bijzondere rekening gecreëerd. Zo kan de administratie de aan te zuiveren schulden opvolgen en specifieke boetes toepassen. De afname van het aantal bijzondere rekeningen is het gevolg van het opzetten van een gestructureerde samenwerking met de opsporingsdiensten om zo snel mogelijk ontbrekende aangiften te recupereren. De diensten kunnen in gebreke gebleven belastingplichtigen, alvorens een bijzondere rekening te creëren, op deze wijze nog een laatste maal aanmanen en zo de bijzondere rekening vermijden.

(4)De afname is het gevolg van een betere toepassing van de wettelijke verplichtingen door de belastingplichtigen. De door onze diensten gevoerde acties hebben een positief effect op het gedrag van de belastingplichtigen (minder boetes en minder bijzondere rekeningen).