1.1.9. Inkomstenbelastingen - Inkohiering van de aangiften: verdeling van de aanslagen

Aanslagjaar 2015
Toestand op 31.12.2015
Aanslagjaar 2016
Toestand op 31.12.2016
Aanslagjaar 2017
Toestand op 31.12.2017
Aantal Bedrag (in euro) Aantal Bedrag (in euro) Aantal Bedrag (in euro)
Personenbelasting Positieve aanslagen 978.420 906.753.849,58 1.002.728 999.151.034,89 1.103.598 1.161.553.746,19
Aanslagen met saldo 0 1.148.335 0,00 1.122.402 0,00 1.161.123 0,00
Negatieve aanslagen 2.222.234 - 2.612.948.617,62 2.327.708 - 2.789.087.765,40 2.511.516 - 3.078.809.449,26
Totaal 4.348.989 - 1.706.194.768,04 4.452.838 - 1.789.936.730,51 4.776.237 - 1.917.255.703,07
Vennootschapsbelasting Positieve aanslagen 184.106 3.890.444.558,04 198.470 4.980.017.987,49 203.633 4.897.246.857,30
Aanslagen met saldo 0 14.857 0,00 14.770 0,00 8.529 0,00
Negatieve aanslagen 66.453 - 497.757.989,57 61.063 - 441.814.945,72 50.847 - 479.072.672,80
Totaal 265.416 3.392.686.568,47 274.303 4.538.203.041,77 263.009 4.418.174.184,50
Belasting niet inwoners - vennootschappen Positieve aanslagen 1.104 98.505.097,36 1.186 100.632.590,44 1.278 101.378.440,10
Aanslagen met saldo 0 32 0,00 26 0,00 22 0,00
Negatieve aanslagen 195 - 10.142.970,82 187 - 5.542.476,60 143 - 13.660.711,61
Totaal 1.331 88.362.126,54 1.399 95.090.113,84 1.443 87.717.728,49
Rechtspersonenbelasting Positieve aanslagen 2.711 14.517.107,29 2.769 10.691.050,83 3.034 12.966.619,20
Aanslagen met saldo 0 16 0,00 10 0,00 20 0,00
Negatieve aanslagen 8 - 35.939,08 13 - 191.279,12 18 - 46.468,40
Totaal 2.735 14.481.168,21 2.792 10.499.771,71 3.072 12.920.150,80

Een positieve aanslag is een belastingsaldo dat de belastingplichtige moet betalen (vermeld op zijn aanslagbiljet).
Een negatieve aanslag is een belastingsaldo dat de belastingplichtige ontvangt (vermeld op zijn aanslagbiljet).
Een aanslag met saldo nul betekent dat de belasting gelijk is aan 0. De belastingplichtige moet dus geen belasting betalen en krijgt geen terugbetaling.