1.2.5 - DAVO - In te vorderen bedragen (in euro)

DAVO - In te vorderen bedragen
(in euro)
2015 2016 2017
Achterstallen en voorschotten ( Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) + OCWM) 300.527.459

325.830.826

349.481.585
Bijzondere kosten 63.712 56.910 63.302
Werkingskosten DAVO 31.033.007 34.588.055 38.106.102
Interesten 21.350.502 22.184.734 22.763.437
Totaal 352.974.680 382.660.525 410.414.426

Eind 2017 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen 410.414.426 euro inbegrepen de voorschotten die vroeger uitgekeerd werden door de OCMW's aan begunstigden die geen beroep gedaan hebben op een aanvraag tot tussenkomst bij de DAVO.