1.2.6 - DAVO - Geïnde bedragen (in euro)

DAVO - Geïnde bedragen (in euro)
2015 2016 2017
Geïnde bedragen in euro 19.971.083 22.620.594 24.425.677

In 2017 heeft de DAVO 24.425.677 euro geïnd, een vermindering van 7,98% tegenover 2016. Deze daling kan als volgt verklaard worden: in de loop van 2017 werden niet alleen de taken van de DAVO anders verdeeld (volledige splitsing van de intaketaken en de invorderingstaken), ook de diensten zelf en het personeel van de DAVO werden gereorganiseerd. 2017 was bijgevolg een overgangsjaar voor de DAVO.