1.2.7 - DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)

DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)
2015 2016 2017
Achterstallen en lopende onderhoudsgelden 4.097.778

5.022.318

5.536.152
Interesten 491.492

578.300

553.772
Bijzondere kosten 8.702

29

720
Werkingskosten DAVO 1.236.780 1.408.725
1.597.447
Te veel ontvangen bedragen 555.587 735 609
1.003.871
Voorschotten DAVO 9.373.042 10.900.870
12.451.023 
Voorschotten OCMW 969.238
868.985
783.459
Totaal 16.732.619 19.514.835
21.926.444

Toegekende voorschotten

Volgens de huidige wetgeving betaalt de DAVO enkel voorschotten op onderhoudsgeld ten voordele van kinderen voor zover de aanvrager voldoet aan een bepaalde inkomensgrens. Het bedrag van het voorschot is het bedrag van het vastgesteld onderhoudsgeld met een maximum van 175 euro per maand en per kind.

In 2017 heeft de DAVO 29 306 041,47 euro als voorschotten toegekend. Het gemiddelde maandelijkse voorschot per kind bedraagt 130,62 euro.