1.5.1 - Uitgiften 2010-2017 van het Agentschap van de Schuld (in miljarden euro)

Uitgiften 2009-2016 van de Agentschap van de Schuld (in miljarden euro)
Product 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OLO 40,85 40,93 42,95 42,33 31,83 35,64

37,63

35,55
Euro Medium Term Note (EMTN) & Schuldscheine 2,66 1,01 3,07 2,81 2,24 3,43

2,93

1,28
Staatsbons 0,22 6,03 0,14 0,07 0,05 0,02

0,04

0,02
Totaal langetermijnschuld 43,73 47,97 46,16 45,21 34,11 39,09

40,6

36,85
Kortetermijnschuld (evolutie) -2,29 +0,92 -7,48 -6,35 +2,52 +0,31

+1,21

-0,85