1.3.1 - Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie

Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie
2015 2016 2017
Aantal afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 492.821 458.779 492.048
Aantal raadplegingen kadastrale uittreksels 1.124.289 1.254.060 1.206.974
Ontvangsten in euro uit afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 5.052.388 4.600.112 3.891.819
Ontvangsten in euro uit raadplegingen kadastrale uittreksels 3.541.510 3.950.289 3.472.998
Totaal ontvangsten in euro 8.593.898 8.550.401 7.364.817

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) levert tegen betaling en onder bepaalde voorwaarden, uittreksels, inlichtingen en kopieën uit haar kadastrale documentatie.

De uittreksels die zij voornamelijk aflevert zijn:

  • uittreksels uit de kadastrale legger
  • totale of gedeeltelijke kopieën van het perceelsplan
  • lijsten van namen en adressen van eigenaars van percelen vermeld op planuittreksels of mutatieschetsen
  • uittreksels uit oude processen-verbaal van afpaling neergelegd in de archieven
  • kopieën van bepaalde statistieken

U kunt het kadastraal plan gratis online raadplegen met de toepassing CadGIS-viewer.