1.3.11 - Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten

Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten
Verrichtingen 2015 2016 2017
Overschrijvingen 301.356 327.750 328.451
Inschrijvingen 231.209 217.344 203.680
Randvermeldingen 147.590 176.451 151.120
Totaal hypothecaire formaliteiten 680.155 721.545 683.251
Aanvragen om inlichtingen 731.088 746.983 711.593
Totaal 1.411.243 1.468.528 1.394.844

Deze tabel geeft de statistieken weer van de onroerende hypotheken.

De afname van het aantal onroerende transacties en van de doorhalingen leidt tot een daling van het aantal inschrijvingen, randvermeldingen en aanvragen om inlichtingen.