1.3.13 - Aantal inkomende documenten inzake registratie

Aantal inkomende documenten inzake registratie
2015 2016 2017
Akten ingeschreven in het repertorium van de notarissen 937.457 953.873 903.639
Geregistreerde administratieve akten 4.787 7.083 6.468
Geregistreerde onderhandse akten 535.598 513.615 594.875
Akten ingeschreven in het repertorium van de gerechtsdeurwaarders 2.045.371 2.092.341 1.921.544
Meegedeelde vonnissen (niet-geregistreerd) 17.212 16.767 14.674
Totaal 3.540.425 3.583.679 3.441.200