1.3.14 - Aantal inkomende documenten inzake successie

Aantal inkomende documenten inzake successie
2015 2016 2017
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - belastbaar 27.060 26.297 26.902
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - onbelastbaar 5.063 4.929 4.830
Totaal van de oorspronkelijke aangiften van nalatenschap 32.123 31.226 31.732
Bijvoeglijke of verbeterende aangiften van nalatenschap 13.874 14.230 13.999
Aangiften van vzw's 13.589 14.371 14.580
Totaal van de aangiften 59.586 59.827 60.311
Afgeleverde attesten erfopvolging 34.328 32.358 34.046
Totaal 93.914 92.185 126.089

Het aantal aangiften van nalatenschap is voor het jaar 2017 licht gestegen met 605 eenheden. De 'Vlaamse Belastingdienst' heeft  de dienst van de belasting overgenomen op 01/01/2015 zodat sinds dan de aangiften van nalatenschap voor een overledene die zijn fiscale domicilie in Vlaanderen had niet meer neergelegd worden bij de FOD Financiën.

Nochtans blijft de taks tot vergoeding der successierechten (cf. 'Aangiften van vzw´s') een federale bevoegdheid en is de aflevering van de attesten van erfopvolging een burgerlijke federale bevoegdheid. Het aantal aangiften van vzw's steeg in 2017 met 209 eenheden en het aantal afgeleverde attesten van erfopvolging steeg met 1688 eenheden. Merk op dat het aantal overlijdens opgenomen in de brontoepassing in 2017 eveneens steeg met 2342 eenheden (zie 'Diverse statistieken').

De berekening van de rechten en de attesten van erfopvolging

De aangiften van nalatenschap voor overledenen die hun fiscale domicilie hadden in Brussel of Wallonië worden nog in de registratiekantoren behandeld aan de hand van de toepassing eSUCC. Via die toepassing berekenen we voor elke erfgenaam de successierechten, de boeten en interesten.

Ook de attesten van erfopvolging leveren we af via de toepassing eSUCC. Die attesten rijkt gratis de administratie uit wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Ze maken het mogelijk om bankrekeningen vrij te geven.

Definitie

Een oorspronkelijke aangifte van nalatenschap is de eerste aangifte die de erfgenamen indienen. Zij is belastbaar wanneer zij aanleiding geeft tot de inning van successierechten en niet-belastbaar wanneer het netto actief minder of gelijk is aan het abattement dat bepaalde categorieën van erfgenamen kunnen genieten.