1.3.15 - Diverse statistieken inzake registratie en successie

Diverse statistieken inzake registratie en successie
2015 2016 2017
Aanvragen tot teruggave - registratie 5.984 5.984 6.059
Aanvragen tot teruggave - successie 1.037 1.065 1.483
Aantal overlijdens 112.914 110.371 112.713
eSUCC CONSULT 175.602 160.191 158.032

Het aantal vragen tot teruggave van registratierecht is in 2017 licht gestegen met 75 eenheden.
De 'Vlaamse Belastingdienst' heeft op 1/01/2015 de dienst van de belasting overgenomen zodat de aanvragen tot teruggave voor de geregionaliseerde Vlaamse registratie- en successierechten niet meer ingediend worden bij de FOD Financiën.

Het aantal consultaties in eSUCC CONSULT daalde in 2017 met 2159 eenheden.

Definities
eSUCC CONSULT

Het personeel belast met de inning van de personenbelasting en de rekenplichtigen van de liggende gelden van de Thesaurie gebruikt de module 'eSUCC CONSULT' om de duizenden teruggaven ten voordele van erfgenamen van een overleden belastingplichtige in goede banen te leiden.

Aantal overlijdens

Aantal overleden personen opgenomen in het referentiejaar in de toepassing eSUCC.