1.3.16 - Aantal ingegeven huurcontracten in de database

Aantal ingegeven huurcontracten in de database
2015 2016 2017
Aantal ingegeven huurcontracten 257.692 244.870 262.596

Alle huurcontracten van onroerende goederen (waaronder gebouwen) gelegen in België zijn verplicht te registreren.

Vanaf 1/1/2017 vervangt MyRent het papieren formaliteitsregister.