1.3.2 - Aantal eigenaars

Aantal eigenaars
2015 2016 2017
Aantal eigenaars 5.909.561 5.919.447 5.938.647

Sinds 2015 hanteren we een berekeningswijze waarbij ook eigenaars die percelen bezitten in verschillende gemeenten maar één keer geteld worden.

We stellen de afgelopen 3 jaar geen grote schommelingen vast in het aantal eigenaren. Het aantal neemt elk jaar licht toe.